livios logo

Buur beweert dat perceelsgrens verkeerd ligt

Vraag

Onze buur heeft onlangs een omheining gezet. Hij heeft echter de perceelgrens niet gevolgd maar is tot bijna 20 cm op mijn grond gekomen. Nu beweert hij dat de perceelgrens verkeerd ligt. Hij heeft een afmetingsplan van 1996 en verwijst daarnaar.

Mijn vader heeft in 1987 echter de grens laten uitmeten. En heeft toen daar een omheining geplaatst. Een recente paalsteen staat er echter niet. Maar wel een soort betonnen blok die al wat aangetast is door de tijd. Op de scheiding met mijn andere buur staat net hetzelfde blok. Daar werd door de buur zijn omheining tegenaan gezet. Waarschijnlijk zijn dit nog de grenspalen van 1920 toen mijn oma op mijn stuk bouwde. Kan ik aannemen dat dit de paalsteen is?

Antwoord

Alvorens de discussie aan te gaan met jebuur of hij al dan niet op jouw perceel heeft gebouwd, lijkt het ons opportuun om eerst na te gaan wat de precieze perceelsgrenzen zijn.

Wij begrijpen immers uit jouw vraagstelling dat er discussie bestaat over de perceelsgrenzen: je verwijst naar een opmetingsplan daterende uit 1987 en 1920, terwijl jouw buur verwijst naar een opmetingsplan van 1996. Klaarblijkelijk geven de verschillende opmetingsplannen verschillende perceelsgrenzen aan.

Wij adviseren jou dan ook om een landmeter – idealiter en indien mogelijk – in samenspraak met jouw buur aan te stellen die de nodige opmetingen kan verrichten (minnelijke afpaling).

Pas indien je zekerheid hebt over de exacte perceelsgrens van jouw perceel kan de discussie verder uitgeklaard worden met jouw buur.

Los van de discussie aangaande de juistheid van de perceelsgrens, kan het uiteraard niet dat de buur een omheining plaatst op jouw eigendom. Dit vormt een inbreuk op jouw eigendomsrecht.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/vraag/35484/buur-beweert-dat-perceelsgrens-verkeerd-ligt/