livios logo

Voor wie zijn kosten landmeter?

Vraag

Iemand wil mijn bouwgrond kopen. Hij kent de juiste vierkante meters maar wil toch dat het perceel wordt opgemeten door een landmeter. Voor wie zijn deze kosten: voor de koper of verkoper?

 

Antwoord

De regelgeving stelt dat de leveringskosten (bijv. Ovam-attest, stedenbouwkundige inlichtingen enz…) voor rekening van de verkoper zijn. Dat geldt dus ook voor de opmetingskosten.

Maar … als partijen overeen komen, kan daarvan worden afgeweken. Maar dat dient dan expliciet in de verkoopovereenkomst te worden vastgelegd.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/vraag/35505/voor-wie-zijn-kosten-landmeter/