livios logo

Wat kost een grondsondering?

Wie een huis bouwt, heeft een stevige fundering nodig. De uitvoering daarvan hangt af van de draagkracht van je grond. Welke fundering geschikt is voor jouw project, bepaalt je architect aan de hand van een sonderingsverslag. Maar hoeveel kost zo’n grondsondering?  Ilse Claessens van Sondex en Johan Poelmans van AVL Woningbouw geven een zicht op het prijskaartje.

"Hoe meer weerstand de grond biedt, hoe draagkrachtiger deze is. Met andere woorden: hoe moeilijker de conus de grond in gaat, hoe beter de ondergrond."

Foto Sondex
  

Als je perceel onvoldoende draagkrachtig is, zal je extra moeten investeren in je fundering. Doe je dat niet, bestaat de kans dat je te maken krijgt met barsten, scheuren en instabiliteit.

Foto Livios
  

Een grondsondering is vandaag niet verplicht, maar zeker aan te raden. Het kan je duizenden euro’s besparen. De kwaliteit van je grond heeft namelijk rechtstreekse gevolgen voor je (ver)bouwproject. Als je perceel onvoldoende draagkrachtig is, zal je extra moeten investeren in je fundering. Doe je dat niet, bestaat de kans dat je te maken krijgt met barsten, scheuren en instabiliteit. En dan lopen de kosten vaak heel wat hoger op…

Wat houdt een sondering in?

“Op strategische plekken op de bouwgrond drukt een toestel met een kracht van 10 of 20 ton een stalen punt – ook wel conus genaamd – in de grond,” legt Johan Poelmans uit. “Dit gebeurt aan een constante snelheid. Hoe meer weerstand de grond biedt, hoe draagkrachtiger deze is. Met andere woorden: hoe moeilijker de conus de grond in gaat, hoe beter de ondergrond.”

“Voor een standaard gezinswoning volstaan drie sonderingen van 10 ton (of 100 kN),” licht Ilse Claessens toe. “Op basis hiervan wordt een verslag opgemaakt. Dit wordt onmiddellijk per mail naar ons kantoor verstuurd. Zijn er afwijkende resultaten, kunnen we onmiddellijk ingrijpen en eventueel extra sonderingen uitvoeren. Ongeveer een week na de sondering krijgt de klant een gedetailleerd sonderingsverslag. Aan de hand hiervan weet de architect welk type fundering er nodig is voor jouw project.”

Terrein gemakkelijk bereikbaar: 400 - 600 euro excl. btw

“Voor een sondering op een doorsnee bouwgrond, rijdt een rupsvoertuig het erf op. Een voorwaarde is wel dat het braakliggende stuk gemakkelijk te bereiken is en de grond zich in een normale staat bevindt,” vertelt Poelmans. “Voor drie sonderingen van 10 ton mag je rekenen op 400 à 600 euro exclusief btw. Extra sonderingen of zwaardere sonderingen komen met een meerprijs.”

Terrein moeilijk bereikbaar: 800 – 1.000 euro excl. btw

“Is het terrein niet toegankelijk voor een rupsvoertuig – bij de verbouwing van een rijwoning bijvoorbeeld – dan werken we met een demonteerbaar apparaat”, legt Claessens uit. “Hiervoor is slechts een doorgang van 80 cm vereist. Terwijl een sondering met rupsvoertuig door één persoon wordt uitgevoerd, zijn er voor dit type sondering twee personen nodig. Deze uitvoering neemt ook meer tijd in beslag. Daarom ligt de kostprijs ook wat hoger, namelijk tussen de 800 en 1.000 euro exclusief btw voor twee sonderingen.”

Voor aankoop bouwgrond

“Een grondsondering laat je best uitvoeren vóór de aankoop van de bouwgrond. Zo weet je onmiddellijk waar je aan toe bent,” geeft Claessens nog mee. “Je kan dit ook als opschortende voorwaarde in het compromis laten opnemen of mee in de onderhandeling van de verkoopprijs van de bouwgrond.”


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/wat-kost-een-grondsondering/