Veiligheidscoördinator

Als je je bouwwerken laat uitvoeren door meer dan één aannemer, bekommert een veiligheidscoördinator zich over 'de veiligheid' van jouw bouwproject. Enerzijds controleert hij de veiligheid van jouw ontwerp, anderzijds ziet hij erop toe dat deze maatregelen toegepast worden. Bij risicovolle werken waakt hij erover dat alles op de meest veilige manier gebeurt. Hij is eveneens verantwoordelijk voor het opstellen van het postinterventiedossier.

Wanneer wel, wanneer niet verplicht?

Zodra je een beroep doet op twee of meer aannemers, is een veiligheidscoördinator verplicht. Alleen als de algemene aannemer persoonlijk alle werken uitvoert, is de coördinatieverplichting niet van toepassing.

Goed om te weten is dat leveranciers en nutsmaatschappijen in sommige gevallen ook als aannemers beschouwd worden. Voor kleine bouwwerken en renovaties met een oppervlakte van minder dan 500 m² geldt een aparte, sterk vereenvoudigde regeling.

Wie stelt de coördinator aan?

Het is aan de architect om de coördinator aan te stellen, tenzij je woning voor beroepsdoeleinden moet dienen. Dan ben jij als opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 
Wanneer geen architect bij de werken betrokken is, ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheidscoördinatie bij één van de aannemers die de werken uitvoert. Doorgaans is dit de eerste aannemer waarmee je een overeenkomst sluit.

Het ontwerp en de uitvoering

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de veiligheidscoördinator voor het ontwerp en de coördinator voor de uitvoering. In de praktijk kan dit wel dezelfde persoon zijn.

Ontwerp: risico's detecteren

De veiligheidscoördinator voor het ontwerp moet alle risicovolle elementen detecteren en op basis daarvan een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen met preventiemaatregelen. Dit plan geeft hij door aan de coördinator voor de uitvoering.

Uitvoering: gebeurt alles correct?

De veiligheidscoördinator voor de uitvoering gaat dan na of alle maatregelen gerespecteerd worden. Bij risicovolle werken controleert hij ook of alles op de meest veilige manier gebeurt.

Postinterventiedossier

De veiligheidscoördinator voor het ontwerp stelt ook een postinterventiedossier op. Dit dossier bevat alle documenten die later kunnen dienen voor onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken aan je woning.

Opgelet: de verplichting om een postinterventiedossier op te stellen, geldt ook voor werken uitgevoerd door één enkele aannemer (waarvoor dus geen veiligheidscoördinator nodig is) als deze werken betrekking hebben op de structuur of op essentiële kenmerken van het bouwwerk. In dat geval is het aan jou om het postinterventiedossier op te stellen of door een bevoegd persoon op te laten stellen.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf NAVB.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media