Klopta? Een architect moet minimum 7 % ereloon vragen

  • architect
    Foto Livios

Over het ereloon van een architect is al heel wat inkt gevloeid. De zogenaamde 7 %-regel steekt in die discussie regelmatig de kop op. Is het nu werkelijk tegen de wet als een architect als ereloon minder dan 7 % vraagt?

De 7 %-regel verwijst naar de deontologische norm nummer 2. Onder artikel 27 vind je een reeks van minimum percentages die een architect volgens de orde minimum zou moeten vragen om zijn werk naar behoren te kunnen uitoefenen. De redenering die hierachter schuilt is dat wanneer men minder vraagt, de kans groot is dat de architect op andere manieren voor zijn werk zal vergoed worden (vb. commissies van aannemers) die deontologisch ontoelaatbaar zijn omdat ze indruisen tegen zijn onafhankelijkheid. Die schalen vermelden het minimum ereloon in functie van de aard van het werk en van de schaal. 7 % van de totale aannemingssom is in de tweede categorie (woon- of handelshuis) het minimumpercentage voor de eerste schijf tot en met 37.184 euro of 1,5 miljoen frank. Voor ander werken of voor andere schalen gelden andere percentages. De 7 % is met andere woorden geen absolute norm die altijd en overal moet toegepast worden.

Wat nu als een architect zich niet houdt aan die schalen, als hij volgens de orde een te laag ereloon vraagt? Is hij dan onwettig bezig? Eigenlijk niet. Er is geen enkele wet die hem dat verbiedt en zeker de bouwheer kan hiervoor niet vervolgd worden. Wel kan de architect door de Orde op het matje geroepen worden en een tuchtsanctie krijgen. Maar ook wat dit betreft is de macht van de orde beperkt. Zo was er eind 1995 heel wat heisa ontstaan toen een West-Vlaams architect door de Raad van Mededinging was vrijgesproken van een tuchtstraf die hij bij de orde had opgelopen door onder meer een te laag ereloon aan te rekenen. De Voorzitter van de Raad voor de Mededinging verbood zelfs aan de Orde van Architecten deze norm, impliciet of expliciet, toe te passen. De Nationale Raad van de Orde van Architecten tekende beroep aan tegen deze beslissing, maar wacht tot op heden nog altijd op een uitspraak ten gronde van de Raad voor de Mededinging. Daarom ook werd de tekst van de Deontologische Norm nr. 2 ? tot nader order ? verwijderd uit de lijst van de door de Orde gepubliceerde Aanbevelingen.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media