livios logo

Coupe advocaat: aannemingsovereenkomst vernietigen

veranda

Foto Weldimo
  

Maandelijks neemt Livios een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag hebben we het over de nietigheid van een aannemingsovereenkomst.

Burgerlijke Rechtbank van Leuven, 11 juni 2008

De feiten

Een particulier (bouwheer) sluit een aannemingsovereenkomst af met een aannemer voor het bouwen van een veranda. Vier maanden na de afsluiting wil de bouwheer de overeenkomst laten ontbinden. De bouwheer argumenteert dat – vermits hij geen stedenbouwkundige vergunning krijgt voor de veranda – de overeenkomst als ontbonden moet worden beschouwd. Bovenop vordert de bouwheer ook het door hem al betaalde voorschot terug van de aannemer. De aannemer is hiermee niet akkoord en dagvaardt de bouwheer voor de vrederechter tot betaling van een schadevergoeding wegens contractbreuk.

Oordeel van de Vrederechter

De vrederechter stelt de aannemer in het gelijk en veroordeelt de bouwheer tot het betalen van een schadevergoeding. De bouwheer is niet akkoord met dit vonnis en tekent hoger beroep aan bij de Burgerlijke Rechtbank in Leuven.

Oordeel van de Burgerlijke Rechtbank

De Burgerlijke Rechtbank in Leuven stelt vast dat de bouwheer voor de veranda geen bouwvergunning krijgt. Als de aannemingsovereenkomst voor de bouw van een veranda in die omstandigheden toch zou worden uitgevoerd, zou dit tot gevolg hebben dat een ongeoorloofde toestand wordt gecreëerd. Om die reden acht de rechter de overeenkomst dan ook nietig en veroordeelt de rechter de aannemer tot het terugbetalen van het al ontvangen voorschot.

Opmerkelijk hierbij is dat de rechter er geen probleem in ziet dat de bouwheer zich vooraf niet heeft geïnformeerd naar de wettelijke vereisten. Was het toegelaten om een veranda te bouwen of niet?

Dat de bouwheer door een andere aannemer toch een veranda heeft laten bouwen, eveneens zonder bouwvergunning, en dat de bouwheer daardoor de wet overtreedt, verandert niets aan het feit dat de aannemingsovereenkomst nietig is.

Deze nietigheid van de overeenkomst heeft tot gevolg dat partijen moeten teruggeplaatst worden in de situatie waarin ze zich bevonden voor het afsluiten van de overeenkomst. Bijgevolg moet de aannemer het door de bouwheer betaalde voorschot terugbetalen. Van een schadevergoeding ten voordele van de aannemer kan volgens de rechter geen sprake zijn, omdat de overeenkomst absoluut nietig is.

Gouden raad

Een geoorloofd voorwerp is één van de geldigheidsvoorwaarden voor het rechtsgeldig aangaan van een overeenkomst. Indien dit voorwerp ongeoorloofd is, kan de rechter de overeenkomst vernietigen. Belangrijk hierbij is dat de verplichting voor de bouwheer of hij al dan niet een bouwvergunning krijgt niet in de weg staat en dat het toch mogelijk is om de overeenkomst te vernietigen.

Als de overeenkomst nietig is, kan de bouwheer de volledige terugbetaling van het betaalde voorschot krijgen en is hij aan de aannemer geen schadevergoeding verschuldigd wegens contractbreuk.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-aannemingsovereenkomst-vernietigen/