livios logo

Coupe advocaat: aansprakelijkheid aannemer na betaling

bouwwerken

Foto Livios
  

Livios focust maandelijks op een juridisch bouwonderwerp in samenwerking met Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze week adviseren we je om eventuele gebreken eerst te melden en dan pas je facturen te betalen en de woning te betrekken.

Rechtbank. Antwerpen, 3 juni 2004

De feiten

Een bouwheer laat een nieuwbouw optrekken en oordeelt dat de uitgevoerde werken gebreken vertonen. De bouwheer stelt dat zowel de algemene aannemer alsook een nevenaannemer, de architect en de leverancier van de natuursteen aan de algemene aannemer hun contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen.
De rechter duidt in kortgeding een deskundige aan. Deze deskundige stelt een aantal gebreken vast, zowel aan de werken uitgevoerd door de algemene aannemer als aan die uitgevoerd door de nevenaannemer. Ook meent de deskundige dat de architect amper ongeveer de helft van zijn controletaak verricht heeft.
De bouwheer eist vergoeding voor herstelwerken en mindergenot.

Oordeel van de rechtbank

De bouwheer eist ten eerste een vergoeding voor de gebreken aan de werken uitgevoerd door de algemene aannemer. De rechter oordeelt dat de werken van de algemene aannemer niet aanvaard werden door de bouwheer. Er had immers geen voorlopige oplevering plaatsgevonden. De woning werd weliswaar in gebruik genomen door de bouwheer, maar dit hield volgens de rechter noch de aanvaarding, noch de voorlopige oplevering van het gebouw in. De ingebruikname van de woning kan immers enkel als aanvaarding of voorlopige oplevering aanzien worden wanneer dit gebeurt in omstandigheden die voor geen andere uitleg dan een aanvaarding vatbaar zijn en de wil van de bouwheer om te aanvaarden vaststaat. De rechter meent dat dit niet het geval was, aangezien de bouwheer de laatste factuur van de aannemer niet had voldaan.

Vervolgens oordeelt de rechter dat de aannemer ten aanzien van de bouwheer aansprakelijk is voor de geleverde en gebruikte materialen, ook al werden die materialen niet door hem zelf geleverd. De aannemer kan zich enkel van zijn aansprakelijkheid ontdoen als hij bewijst dat het voor hem onmogelijk was om de gebreken in de geleverde materialen vast te stellen. Volgens de rechter was dit niet bewezen omdat de gebreken in de natuursteen duidelijk zichtbaar waren (met name een verschillende dikte en de aanwezigheid van zwarte aders).

Met betrekking tot de architect is de rechter van mening dat hij eveneens een beperkt aandeel in de aansprakelijkheid voor de gebreken aan het gebouw draagt. Indien de architect zijn controleplicht degelijk had uitgeoefend, had hij ongetwijfeld de gebreken in de geleverde materialen moeten vaststellen, omdar die gebreken toch duidelijk zichtbaar waren.

De rechter oordeelt ten slotte wel in andere zin met betrekking tot de werken van de nevenaannemer. De gebreken die de deskundige aan die werken had vastgesteld, waren zichtbare gebreken. Niettemin werd de factuur voor deze werken zonder enig voorbehoud door de bouwheer betaald. De rechtbank beslist dat door de betaling van de factuur de bouwheer de werken aanvaard heeft en op die manier de nevenaannemer ontslagen heeft van zijn aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken.

Gouden raad

Betaal niet te snel de facturen van de aannemers. Wanneer je twijfelt over de kwaliteit van een bepaald werk of er niet helemaal tevreden over bent, is het aangeraden om dit te melden vóór het betalen van de factuur. De betaling houdt in dat de aannemer niet meer aansprakelijk zal zijn voor de (lichte) zichtbare gebreken die de stevigheid van het gebouw niet aantasten.

Voor de onzichtbare gebreken en ook de zichtbare gebreken die de stevigheid van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan aantasten of in gevaar brengen, blijft de aannemer wel gedurende tien jaar aansprakelijk.

Wanneer de gebruikte materialen niet door de aannemer zelf geleverd worden, ben je als bouwheer niet verplicht om je, indien die materialen gebreken vertonen, tegen de leverancier te richten. De bouwheer kan de aannemer hiervoor aanspreken omdat die verplicht is de materialen die hij gebruikt te controleren.

Livios ontrafelt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-aansprakelijkheid-aannemer-na-betaling/