livios logo

Coupe advocaat: de draagwijdte van de controletaak van de architect

bouwplan architect plannen plattegrond tekening close-up

Foto Immochecker
  

Livios ontrafelt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Ditmaal bekijken we hoever de controlerende taak van de architect reikt.

Hof van Beroep te Antwerpen, 14 oktober 2003

Feitelijk relaas

Tijdens de verbouwing van een woning wordt een uitvoeringsfout gemaakt door de aannemer, waardoor schade ontstaat. De vraag stelt zich of de architect een tekortkoming in zijn controletaak heeft begaan, waardoor hij mede-aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. In zijn verslag maakt de deskundige per schadepost een opsplitsing voor de verantwoordelijkheid inzake uitvoering (aannemer) en controle (architect) van het werk. Er wordt echter niet aangegeven waaruit de tekortkoming in de controletaak door de architect zou bestaan. De eerste rechter acht enkel de aannemer aansprakelijk voor de vastgestelde gebreken, zodat de architect vrijuit gaat. Zowel de aannemer als de bouwheer kunnen zich hiermee niet verzoenen en tekenen hoger beroep aan tegen het vonnis.

Uitspraak van het hof

In zijn arrest geeft het gerechtshof in niet mis te verstane bewoordingen aan dat de controletaak van de architect geen bestendig toezicht of permanentie op de werf inhoudt. Volgens het hof moet de architect nazicht doen van het werk, telkens als het nodig is, met name wanneer een beslissende stap in het bouwproces wordt gezet, of op aanduiding of verzoek van de aannemer, zodat de nieuwe stap mag worden gezet, zonder dat er gevaar bestaat voor een onomkeerbare beschadiging.

Voorts benadrukt het hof dat de controleopdracht van de architect een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is. De architect verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om het beoogde resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat geleverd wordt. Op de bouwheer rust de (moeilijke) opdracht het bewijs te leveren van de fout of nalatigheid in de controle en het oorzakelijk verband tussen deze fout en de schade. De bouwheer zal dus moeten aantonen dat indien de architect een behoorlijke controle had uitgeoefend, de uitvoeringsfout van de aannemer beslist zou zijn ontdekt en dat de schade zou zijn vermeden.

De aannemer, die niet contractueel verbonden is met de architect, zal moeten bewijzen dat de architect niet zorgvuldig heeft gehandeld, waardoor de schade is ontstaan.

Het Hof van Beroep te Antwerpen is van oordeel dat de bouwheer en de aannemer er niet in slagen het bewijs te leveren van een gebrek aan controle in oorzakelijk verband met de schade. Uit de door de architect bijgebrachte stukken blijkt integendeel dat hij zeer concreet de werf heeft opgevolgd en dat hij ten gepaste tijde de nodige opmerkingen heeft gemaakt t.o.v. de aannemer. Aldus weerhoudt het hof geen enkele verantwoordelijkheid/fout in hoofde van de architect.

GOUDEN RAAD

Het hof stelt uitdrukkelijk dat op de architect, behoudens andersluidende bepalingen, geen verplichting rust om bestendig toezicht te houden. Controle is vereist wanneer een beslissende stap in het bouwproces wordt gezet.

Wens je de controletaak van de architect uit te breiden tot (bestendig) toezicht, dan veronderstelt dit dat de architect vrijwel permanent op de werf aanwezig is. Het bewijs hiervan zal kunnen geleverd worden in de vorm van werfverslagen. Deze uitgebreide opdracht impliceert uiteraard een bijkomende financiële inspanning.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-de-draagwijdte-van-de-controletaak-van-de-architect/