livios logo

Coupe advocaat: Het belang van een duidelijke aannemingsovereenkomst

rondom het huis terras tuinbestrating terras oprit materiaal

Foto Terca
  

Livios ontrafelt iedere maand een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze keer gaan we dieper in op het belang van de aannemingsovereenkomst: enkel een duidelijke aannemingsovereenkomst kan de aannemer tot een bepaald resultaat verplichten.

Hof van Beroep te Antwerpen 19 maart 2002

De feiten

De bouwheer weigert de eindafrekening van een aannemer te betalen voor de aanleg van een oprit omwille van beweerde ondermaatse kwaliteit van de werken. Via de rechtbank stelt deze aannemer een deskundige aan die besluit dat de uitgevoerde werken – op enkele kleine gebreken na – aanvaardbaar zijn en stelt dat een minnelijke regeling aangewezen is. De aannemer voert deze kleine aanpassingen uit, maar de bouwheer weigert de eindafrekening te betalen.

De aannemer gaat over tot dagvaarding in betaling van deze eindafrekening. De bouwheer wordt door de eerste rechter veroordeeld tot betaling van deze afrekening. De bouwheer wil dit (nog steeds) niet aanvaarden en gaat tegen dit vonnis in beroep zodat de betwisting aan het Hof van Beroep wordt voorgelegd.

Het Hof verwijst naar het deskundig verslag. Dit verslag stelt dat de discussie voortvloeit uit het feit dat het contract tussen bouwheer en aannemer te beperkt was: er was geen geschreven overeenkomst, enkel een ondertekende prijsofferte van de aannemer, zonder toevoeging van plannen of uitvoeringsdetails. De opmerkingen van de bouwheer op de uitgevoerde werken waren vooral van esthetische en visuele aard; over de deugdelijkheid van de aangelegde oprit waren er geen opmerkingen.

Het Hof van Beroep argumenteert dat wanneer er vooraf geen gedetailleerde plannen aan de aannemer worden overgemaakt, deze hiermee uiteraard geen rekening dient te houden bij het opstellen van zijn offerte of de uitvoering van zijn werk. In zo’n geval verbindt de aannemer zich enkel tot de uitvoering van het werk volgens de regels van het vak met de passende voorzichtigheid en spoed, maar niet tot een bepaald resultaat.

Nu de deskundige oordeelt dat de werken volgens de regels van de kunst waren uitgevoerd, is de aannemer volgens het Hof zijn verplichtingen nagekomen. De door de bouwheer aangevoerde esthetische gebreken vloeiden bovendien deels voort uit het ontbreken van gedetailleerde plannen en concrete afspraken. Het Hof stelt dan ook dat de bouwheer ten onrechte weigert tot betaling over te gaan zodat deze wordt veroordeeld tot het voldoen van de integrale afrekening van de aannemer, vermeerderd met een schadevergoeding van 10% op het offertebedrag.

Gouden Raad

Goede afspraken maken goede vrienden. Als bouwheer bepaal je jouw verwachtingen over het resultaat door een duidelijke omschrijving te maken in een overeenkomst, aangevuld met plannen en andere relevante bijlagen. De aannemer weet zo precies wat je van hem verwacht en moet dan ook het vooropgestelde resultaat behalen (een zogenaamde ‘resultaatsverbintenis’).

Bij een eventuele latere discussie kan het door de aannemer geleverde werk getoetst worden aan de inhoud van de vooraf gesloten aannemingsovereenkomst en haar bijlagen. Zo kan een eventuele tekortkoming vastgesteld worden en kan de aannemer hierop aangesproken worden.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-het-belang-van-een-duidelijke-aannemingsovereenkomst/