livios logo

Coupe Advocaat: informatieverplichting aannemer tegenover opdrachtgever

Aannemer niet schuldig aan mogelijke lacunes in bouwconcept

dakwerken


© Van Hoof Dakwerken  

Maandelijks neemt Livios een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag hebben we het over de informatieverplichting van de aannemer tegenover de opdrachtgever.

Hof van beroep in Antwerpen, 15 september 2008

Feiten

Een dakwerker voert renovatiewerken uit aan een plat dak. Hij moet de oude roofing en platen verwijderen en nieuwe gedrenkte grenen planken en twee lagen dichting op de bestaande houten liggers plaatsen. Zowel het oude bestaande dak als de nieuwe dakconstructie zijn van het type ‘koud dak’, wat betekent dat er zich een verluchte spouw bevindt in het dak. Na de werken treden er echter vochtproblemen op omwille van condensatie in de dakconstructie, die kunnen leiden tot het wegrotten van de houten delen van het dak. De opdrachtgever houdt daarom een deel van het te betalen bedrag in, en vordert de ontbinding van de aannemingsovereenkomst, plus een schadevergoeding.

Oordeel van de rechters

plat dak

Foto ATAB
  

De door de rechtbank aangestelde deskundige besluit dat er aan de aannemer vanuit technisch oogpunt niets te verwijten valt. De dakconstructie is goed uitgevoerd. Het dakconcept van het type ‘koud dak’ daarentegen, vertoont volgens de deskundige wel een gebrek omdat de rand van het dak een zogenaamde koudebrug vormt waarlangs condensvorming optreedt. Dit conceptueel probleem werd volgens de technische raadsman van de opdrachtgever herhaaldelijk gesignaleerd in de gespecialiseerde vakliteratuur.

De discussie voor de rechtbank gaat over de omvang van de informatieplicht die op de aannemer rust ten aanzien van zijn opdrachtgever. Meer bepaald gaat de betwisting over de vraag of de aannemer, in functie van deze informatieverplichting, op de hoogte moet zijn van mogelijke risico’s eigen aan een specifiek dakconcept, en vervolgens zijn opdrachtgever hierover moet inlichten.

Zowel de rechter in eerste aanleg als het hof van beroep zijn van oordeel dat de aannemer niet moest kunnen weten dat een dergelijk dakconcept tot problemen van condensatievocht kon leiden. De reden voor de dakrenovatie was immers niet een vochtprobleem, maar wel de versleten dakplaten. Bovendien had de opdrachtgever geen gewag gemaakt van vochtproblemen met de oude reeds bestaande dakconstructie, en bleek bij het demonteren van het oude bestaande dak de oude isolatie droog te zijn.
Er was dus niets dat erop wees dat er zich een condensatieproblematiek zou gaan voordoen. Van een normaal zorgvuldig aannemer, ook al is die gespecialiseerd in het construeren van daken, kan volgens het hof van beroep niet verwacht worden dat hij het concept ontworpen door een architect in vraag stelt, hierbij in overweging nemend dat er zich met het oude reeds bestaande dak, geconstrueerd volgens datzelfde concept, geen vochtproblemen hebben voorgedaan. De aannemer begaat dan ook geen fout als hij zijn opdrachtgever niet over dit risico inlicht.

Gouden raad

Vooraleer je met een aannemer een overeenkomst aangaat om een reeds gedateerde constructie op oorspronkelijke wijze te renoveren, doe je er goed aan het oude concept te laten herevalueren in functie van de huidige ‘stand van de wetenschap en techniek’. Doe dit bijvoorbeeld met behulp van een architect, om zo technische complicaties, die eigen zijn aan een bepaald concept, te vermijden.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-informatieverplichting-aannemer-tegenover-opdrachtgever/