livios logo

Coupe advocaat: Ingebruikneming van de werken is gelijk aan oplevering

avl woningbouw

Foto AVL Woningbouw
  

 ecohuis

Foto Ecohuis
  

sleutel op de deur

Foto Dewaele Woningbouw
  

Maandelijks neemt Livios een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag hebben we het over het ingebruiknemen van een afgewerkte woning zonder verdere opmerkingen, wat zoveel wil zeggen als een stilzwijgende goedkeuring van de werken.

Hof van beroep, 13 oktober 2008

Feiten

De aannemer leverde en plaatste een volledige badkamerinrichting in de woning van de bouwheer, die de badkamerinstallatie zonder voorbehoud in gebruik nam. De eerste factuur werd door de bouwheer betaald, maar de eindfactuur, die maar enkele jaren later werd opgemaakt, werd niet betaald. Om betaling van die eindfactuur te bekomen, heeft de aannemer dan de bouwheer gedagvaard. In eerste aanleg heeft de rechtbank de bouwheer veroordeeld tot de betaling van de eindfactuur vermeerderd met intresten, schadevergoeding en gerechtskosten. De bouwheer tekende hoger beroep aan.

Oordeel van het hof

De bouwheer betwistte de eindfactuur van de aannemer, eiste een correcte afrekening en de herstelling van de gebreken en tekorten aan de badkamerinstallatie, en vroeg in ondergeschikte orde de aanstelling van een deskundige.

Het hof van beroep oordeelde dat, hoewel de aannemer enkele jaren gewacht had met het opmaken van zijn eindfactuur, nergens uit bleek dat hij afstand had gedaan van zijn recht op eindfacturatie. De aannemer was bijgevolg gerechtigd om zijn eindfactuur nog in te vorderen.

Het feit dat de badkamerinstallatie zonder voorbehoud in gebruik en in bezit werd genomen door de bouwheer, impliceert volgens het hof de oplevering van de werken en de goedkeuring van de zichtbare gebreken. Bovendien werd de betwiste factuur nooit geprotesteerd door de bouwheer. Het is slechts nadat hij gedagvaard werd, dat de bouwheer voor het eerst reageerde, meer dan een jaar na ontvangst van de eindfactuur. Over de laattijdig opgesomde gebreken en tekorten werd voordien nooit enige klacht geuit.

Aangezien de beweerde klachten door geen enkel stuk worden gestaafd en er een hele tijd verlopen is na de uitvoering van de werken zonder dat er een opmerking werd gemaakt door de bouwheer, is ook niet meer zinvol om nog een deskundige aan te stellen.

Het hof van beroep verplicht derhalve de bouwheer om de eindfactuur te betalen.

Gouden raad

Indien je opmerkingen hebt over de kwaliteit van de werken die door de aannemer werden uitgevoerd, moet je die onmiddellijk en liefst schriftelijk uiten. Ook moet je dan de (eind)factuur van de aannemer schriftelijk protesteren.
Maak je echter geen enkele opmerking nadat je de werken in gebruik hebt genomen, dan zal dit geïnterpreteerd worden als een stilzwijgende goedkeuring van de werken en ben je verplicht om de volledige aannemingsprijs te betalen.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-ingebruikneming-van-de-werken-is-gelijk-aan-oplevering/