livios logo

Coupe advocaat: Kan een aannemer zich voor eigen fouten verschuilen achter de beslissing van de bouwheer om zonder architect te werken?

badkamer toilet

Foto Duravit
  

Rechtbank van Koophandel in Hasselt, 23 januari 1996

Feitenrelaas

Een tandarts-bouwheer stelt een aannemer aan voor de levering en plaatsing van tegels in de hal, de keuken en de praktijkruimte van zijn nieuwbouwwoning. De bouwheer vond het onnodig om voor deze werken een architect aan te stellen, aangezien het slechts een "klein werk" met geringe moeilijkheidsgraad betrof. Negen maanden na afloop van de betegelingswerken stelt de bouwheer vast dat zowel in zijn praktijk als de keuken de tegels loskomen. Hij brengt de aannemer hiervan op de hoogte maar beide partijen komen niet tot een regeling en de bouwheer gaat dan ook over tot dagvaarding. De voorzitter van de rechtbank van Koophandel stelt dadelijk een deskundige aan. Na een grondig onderzoek stelt deze deskundige in zijn advies aan de rechtbank dat de schade het gevolg is van de foutieve uitvoering van de werken door de aannemer. Geconfronteerd met het voor hem zeer nadelig advies van de deskundige, poogt de aannemer de verantwoordelijkheid af te schuiven op de bouwheer. Het was immers de beslissing van de bouwheer om de werken zonder toezicht van een architect te laten uitvoeren.

Uitspraak van de rechtbank

Bij haar beoordeling wordt door de rechtbank in hoofdzaak rekening gehouden met twee criteria: is de oorzaak van het schadegeval het gevolg van een fout waarvan verwacht mag worden dat deze door een gespecialiseerd aannemer niet gemaakt wordt en zou de aanwezigheid van een toezichthoudend architect hierop enige invloed gehad hebben?

Gezien de aannemer een specialist was inzake betegeling en de door de gerechtsdeskundige vastgestelde fouten enkel uitvoeringsfouten waren, is de rechtbank van oordeel dat deze de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer zijn en dat de eventuele aanwezigheid van een toeziend architect deze uitvoeringsfouten niet had kunnen voorkomen.

GOUDEN RAAD

De beoordeling om een architect aan te stellen bij de uitvoering van werken ingeval dit niet wettelijk verplicht is, komt aan de bouwheer toe. Indien de bouwheer beslist geen architect aan te stellen en de bouwheer nadien zijn aannemer aanspreekt omwille van een slechte uitvoering, zal de rechtbank de beslissing om geen architect aan te stellen mee in overweging nemen.

Indien men een relatief eenvoudig werk laat uitvoeren door een gespecialiseerde aannemer en de vastgestelde fouten zijn het gevolg van de uitvoeringswijze van deze aannemer, dient de bouwheer niets te vrezen en zal de aannemer de volledige schade dienen te vergoeden. Voor gespecialiseerde werken, zelfs indien men met een gespecialiseerde aannemer werkt, is het voor de bouwheer beter een architect onder de arm te nemen. Zo vermijdt hij dat hij de gevolgen van een eventuele fout, die normalerwijze door een architect opgemerkt zouden zijn, gedeeltelijk zelf dient te dragen.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-kan-een-aannemer-zich-voor-eigen-fouten-verschuilen-achter-de-beslissing-van-de-bouwheer-om-zonder-architect-te-werken/