livios logo

Coupe advocaat: Ongevraagde meerwerken onmiddellijk protesteren


  

Livios ontrafelt iedere maand een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. De Coupe advocaat van deze keer toont aan dat je ongevraagde meerwerken onmiddellijk moet protesteren, al meteen bij de vaststelling.

Hof van Beroep in Antwerpen

Feitenrelaas

Een bouwheer (handelaar) en een aannemer sluiten een aannemingsovereenkomst voor de bouw van een bedrijfshal. De forfaitaire aannemingsprijs wordt vastgelegd op een bedrag van 362.000 euro. De aannemer factureert echter een meerkost van 10.000 euro voor uitgevoerde meerwerken.

De bouwheer verwijst naar de forfaitaire prijsbepaling in de aannemingsovereenkomst en is, weliswaar voor het eerst tijdens de gerechtelijke procedure, van oordeel dat aan de aannemer geen betaling verschuldigd is voor deze gefactureerde meerwerken.

Het oordeel van het Hof

Het Hof stelt vast dat de bouwheer de meerwerken tijdens de uitvoering niet betwist heeft. Ook op het ogenblik dat de aannemer de meerwerken aan de bouwheer factureerde, werden ze niet geprotesteerd door de bouwheer.

Het Hof wijst erop dat de uitvoering en de facturatie van de meerwerken door de aannemer zonder een hieropvolgend protest van de bouwheer het bestaan van een overeenkomst tussen partijen over de meerwerken en hun kostprijs voldoende bewijst.

Het Hof veroordeelt de bouwheer bijgevolg tot betaling van deze meerprijs.

Gouden raad

In een eerdere bijdrage wezen wij er al op dat je best de meerwerken bij een aanneming tegen vaste prijs in de aannemingsovereenkomst klaar en duidelijk regelt. Deze situatie komt immers vrij vaak voor.

Indien een dergelijke clausule ontbreekt in de aannemingsovereenkomst, is het van belang dat je als bouwheer aan de aannemer een duidelijke aangetekende brief met protest zendt zodra de meerwerken uitgevoerd worden. Best wacht je hier niet mee tot na de ontvangst van de factuur, tenzij natuurlijk de meerwerken eerder niet zichtbaar of gekend waren.

Je loopt het risico bij een laat protest dat de rechtbank beslist dat de meerwerken en de hiervoor aangerekende prijs, juist omwille van een ontbrekend of laattijdig protest, stilzwijgend aanvaard worden en je dus toch moet betalen aan de aannemer.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-ongevraagde-meerwerken-onmiddellijk-protesteren/