livios logo

Coupe Advocaat: tijdig vordering tegen aannemer instellen

vochtbehandeling injecteren opstijgend vocht

Foto noaqua
  

kelder drainage vocht


© Cruysberghs  

Livios ontrafelt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze week hebben we het over de termijn om een vordering in te stellen tegen een aannemer of architect.

Hof van Cassatie

De feiten

Een particulier laat een woning bouwen. Na verloop van tijd blijkt dat er ernstige gebreken zijn aan de woning door de ongeschikte ondergrond. Er zijn onder meer herhaalde lekken aan het koudwatercircuit waardoor de elektrische vloerverwarming beschadigd raakt. Daarnaast ontstaat er vochtschade aan het parket, het plafond van de living, de hal, de keuken en het toilet. De gedupeerde stelt een vordering tot schadevergoeding in tegen aannemer en architect. Het Hof van Beroep beslist dat de gedupeerde de vordering te laat ingesteld heeft. De gedupeerde tekent cassatieberoep aan.

Oordeel van het Hof van Cassatie

Het Hof van Beroep stelt dat er geen onderscheid is tussen enerzijds verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw of een deel ervan aantasten en anderzijds de zogenaamde lichte verborgen gebreken. In beide gevallen oordeelt het Hof dat de vordering telkens binnen een nuttige korte termijn na het ontdekken van de gebreken moest ingesteld worden. Het Hof van Beroep ziet geen aanleiding om beide soorten verborgen gebreken op een verschillende wijze te behandelen.

Het Hof van Cassatie fluit het Hof van Beroep terug. Het gaat hier duidelijk om een ernstig gebrek in de woning dat de stevigheid van het gebouw aantast of in gevaar brengt. Bijgevolg is artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Dit artikel bepaalt dat de architect en de aannemer gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw door een gebrek in de bouw.

Het Hof van Beroep interpreteert dit artikel dat de architect en de aannemer aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt maximaal tien jaren na de oplevering van de werken. Voorwaarde is dat de vordering binnen een korte termijn na de ontdekking van het gebrek wordt ingesteld.

Het Hof van Cassatie oordeelt in dit arrest anders en stelt dat het voldoende is om de vordering binnen die tien jaar in te stellen. Het maakt met andere woorden niet uit wanneer in de loop van die tien jaren de schade zich precies heeft voorgedaan, als de vordering maar binnen die tien jaar gebeurt.

Gouden raad

Voor een zwaar gebrek dat de stevigheid van het gebouw in gevaar brengt, kan je de aannemer en de architect tot tien jaar na de oplevering van de werken aanspreken. Het is niet van belang wanneer de schade zich precies in die tienjarige periode voordeed. Als bouwheer moet je dan ook, als je tegen het einde van die tienjarige termijn nog schade door een zwaar gebrek vaststelt, ervoor zorgen dat je vordering nog binnen die tienjarige termijn instelt. Zoniet is het definitief te laat en wordt je vordering afgewezen.

Voor zogenaamde lichte verborgen gebreken, die de stevigheid of de stabiliteit van het gebouw niet in het gevaar brengen, moet je een vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van de gebreken instellen. Ook dit vorderingsrecht vervalt tien jaar na de goedkeuring van de werken.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-tijdig-vordering-tegen-aannemer-instellen/