livios logo

Coupe advocaat: Verplichtingen van de bouwheer tegenover de aannemer

bouwwerf verbod toelaten aannemer architect werf

Foto Livios
  

werf houtskeletbouw opbouw

Foto Dewaele Woningbouw
  

werf

Foto Livios
  

Maandelijks ontrafelt Livios samen met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese een spraakmakend juridisch onderwerp. Vandaag bekijken we de verplichtingen van de bouwheer tegenover de aannemer zodat deze laatste zijn werken naar behoren kan uitvoeren.

Hof van Beroep Antwerpen, 27 oktober 2008

Feiten

Een aannemer en een bouwheer hebben een aannemingsovereenkomst afgesloten voor de levering en de plaatsing van aluminium buitenschrijnwerk voor een bouwproject. Er is overeengekomen dat de werken binnen de twintig weken uitgevoerd zijn.

Helaas loopt er heel wat mis op de bouwwerf. Zo zijn de noodzakelijke principetekeningen niet tijdig beschikbaar, zijn er talrijke wijzigingen met betrekking tot het uitzicht van het schrijnwerk uitgevoerd, is er een gebrekkige organisatie van de werf, zijn de ruwbouwwerken niet voldoende afgewerkt om de plaatsing van het buitenschrijnwerk toe te laten en is de bouwheer in gebreke gebleven om tijdige en noodzakelijke beslissingen te nemen.

Hierdoor loopt de uitvoeringstermijn van de plaatsing van het aluminium buitenschrijnwerk uiteindelijk op tot drie jaar en vijf maanden. Door deze vertraging lijdt de aannemer aanzienlijke schade, waardoor hij een schadevergoeding vordert van de bouwheer.

De rechter in eerste aanleg stelt de aannemer in het gelijk waarna de bouwheer hoger beroep aantekent.

Oordeel van het Hof

Het Hof van Beroep in Antwerpen wijst op het algemene beginsel dat de bouwheer de aannemer in staat moet stellen de contractuele planning te eerbiedigen om het werk tijdig uit te voeren. Volgens het Hof gaat de bouwheer in fout als de werken door hem vertraging oplopen. In dat geval heeft de aannemer recht op schadevergoeding.

Toegepast op dit geschil, vereist de levering en plaatsing van het buitenschrijnwerk dat de aannemer van de architect principetekeningen ontvangt die hem toelaten detailtekeningen en uitvoeringstekeningen op te stellen die dan ter goedkeuring van de opdrachtgever worden voorgelegd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de aannemer vervolgens de profielen bestellen. Na opmeting ter plaatse kan de aannemer de profielen in zijn werkplaats fabriceren om ze vervolgens op de werf te gebruiken.

Het Hof oordeelt dat de bouwheer inderdaad in gebreke is gebleven door niet de noodzakelijke gegevens aan de aannemer ter beschikking te stellen, wat een vertraging van het werk met zich mee bracht.

Maar zelfs nadat de ramen na tal van wijzigingen toch voor plaatsing beschikbaar zijn, kunnen deze niet geplaatst worden omdat de stand van de werf het niet toeliet. De aannemer had dit trouwens tijdens de duur van de werken herhaaldelijk aan de bouwheer gemeld.

Het argument van de bouwheer dat de aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs hem het recht verleent om wijzigingen aan te brengen aan het uit te voeren werk, zonder enige schadevergoeding voor de aannemer, gaat volgens het Hof niet op.

De vertraging is immers niet veroorzaakt door wijzigingen die door de bouwheer zijn aangebracht binnen de grenzen van de rechten die de overeenkomst hem als bouwheer bood, maar wel door een gebrekkige voorbereiding van de bouwheer. Hierdoor had de aannemer niet de informatie die nodig was om de raamprofielen te vervaardigen. Ook kon de aannemer doordat de situatie op de werf onvoldoende gevorderd was het buitenschrijnwerk niet plaatsen in de periode die voorzien was in de aannemingsovereenkomst.

Het Hof besluit dat de bouwheer een contractuele fout heeft begaan tegenover de aannemer en dat hij de vertraging veroorzaakt heeft. De aannemer maakt dan ook terecht aanspraak op een schadevergoeding.

Gouden raad

Het arrest toont aan dat bij een overschrijding van de contractueel overeengekomen uitvoeringstermijn van de werken, niet enkel naar de aannemer wordt gekeken. Ook de bouwheer heeft bij een aannemingsovereenkomst verplichtingen.

Als bouwheer moet je alles doen wat nodig is om het werk van de aannemer mogelijk te maken. Het gaat onder meer over het zorgen voor de nodige vergunningen, het bouwterrein ter beschikking stellen en toegankelijk maken, alle nodige en nuttige inlichtingen aan de aannemer bezorgen... Enkel op deze manier kan je de aannemer in staat stellen om de afgesproken uitvoeringstermijn na te leven.

Als de bouwheer in gebreke blijft, loopt dus niet alleen zijn bouwproject vertraging op, maar kan hij zich daarnaast ook aan een schadevergoeding van de aannemer verwachten.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-verplichtingen-van-de-bouwheer-tegenover-de-aannemer/