livios logo

Coupe advocaat: vordering bouwheer tegen leverancier aannemer

kapot stuk


  

Livios ontrafelt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze keer bekijken we wat je als bouwheer kan doen als de leverancier van je aannemer minderwaardige producten levert.

Hof van Cassatie, 18 mei 2006

De feiten

Een onderneming produceert en levert riooldeksels aan een aannemer die werken uitvoert in opdracht van een bouwheer. Na enige tijd worden er gebreken aan de riooldeksels vastgesteld. De bouwheer betaalt in eerste instantie de herstelkosten en spreekt vervolgens de aannemer en de leverancier van de riooldeksels aan om deze terug te betalen.

Omdat zowel de aannemer als de leverancier van de riooldeksels weigeren een vergoeding te betalen, dagvaardigt de bouwheer de twee partijen.
De rechter veroordeelt zowel de aannemer als de leverancier tot terugbetaling van de herstellingskosten. Tegen dit arrest gaat de leverancier van de riooldeksels in cassatie. Volgens de leverancier van de riooldeksels kan de vrijwaringsplicht van de verkoper voor verborgen gebreken enkel ingeroepen worden door de opeenvolgende kopers van de zaak. Omdat er geen koopovereenkomst tussen hem en de bouwheer werd gesloten en de bouwheer evenmin een opeenvolgende koper van de zaak was, kon de bouwheer volgens de leverancier van de riooldeksels geen vordering tegen hem instellen.

Oordeel van het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de oorspronkelijke verkoper, de leverancier van de riooldeksels, niet aan zijn vrijwaringsplicht tegenover de bouwheer kan ontkomen. De gebrekkige riooldeksels werden immers geleverd in het kader van een aannemingsovereenkomst.

Een verkoper van een 'gebrekkige zaak' moet dus instaan voor de verborgen gebreken, niet alleen tegenover zijn koper en de opeenvolgende kopers maar ook tegenover de bouwheer aan wie de koper/aannemer de gebrekkige zaak heeft geleverd in het kader van een aannemingsovereenkomst.
De bouwheer kon dus de leverancier van de riooldeksels aanspreken voor de terugbetaling van de herstellingskosten. Het arrest werd bevestigd.

Gouden Raad

Wanneer je aannemer een goed levert dat na verloop van tijd defecten vertoont, kan je als bouwheer naast de aannemer ook de oorspronkelijke verkoper van de zaak aanspreken in vrijwaring. Je hebt dan twee debiteuren en bent beter beschermd in geval van insolvabiliteit van één van hen.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-vordering-bouwheer-tegen-leverancier-aannemer/