livios logo

Coupe Advocaat: wat als aannemer foutieve offerte opmaakt?

factuur aannemer

Foto Livios
  

Werken in de bouw stukadoor bekister technisch tekenaar buizenfitter installateur cv metselaar


  

Livios neemt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag hebben we het over de gevolgen van de opmaak van een foutieve offerte.

Hof van Beroep in Gent, 18 maart 2008

De feiten

Een particulier en een aannemer sluiten een aannemingsovereenkomst af voor de bouw van een veranda tegen een vaste prijs. Achteraf blijkt dat de vertegenwoordiger van de aannemer de afmetingen niet correct opgemeten heeft. De aannemer stelt bijgevolg een een nieuwe prijsofferte op en die valt duurder uit. De bouwheer aanvaardt de nieuwe prijsofferte niet. De bouwheer dagvaardt daarop de aannemer voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde voor de ontbinding van de overeenkomst door een contractuele wanprestatie van de aannemer.

De bouwheer vordert daarnaast de terugbetaling van het al betaalde voorschot en vraagt een bijkomende schadevergoeding. De aannemer eist op zijn beurt een schadevergoeding van 30 % van de prijs voor de annulatie van de overeenkomst.

Oordeel van de Rechtbank van Eerste Aanleg

De rechtbank kent de door de bouwheer gevorderde ontbinding van de overeenkomst op grond van een contractuele wanprestatie toe. De contractuele wanprestatie van de aannemer bestaat er volgens de rechtbank in dat hij weigert de bouw van de veranda op zich te nemen volgens de tussen de beide partijen afgesloten overeenkomst.

bouwwerf verbod toelaten aannemer architect werf

Foto Livios
  

De overeenkomst vermeldt expliciet dat het gaat om een vaste prijs die niet vatbaar is voor wijziging en/of herziening, tenzij dan in onderling overleg. De rechtbank oordeelt dat een mogelijke foutieve of verkeerde meting een fout is van de aannemer, die hij niet onrechtstreeks kan verhalen op de bouwheer door een meerprijs aan te rekenen. De rechtbank verklaart de overeenkomst dan ook ontbonden en veroordeelt de aannemer tot de terugbetaling van het voorschot. Daarnaast kent hij de bouwheer een schadevergoeding toe. De aannemer is niet akkoord en tekent hoger beroep aan.

Oordeel van het Hof van Beroep

Het Hof bevestigt de beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg dat de aannemer wel degelijk een contractuele wanprestatie heeft begaan en dat de overeenkomst wel degelijk ontbonden kan worden verklaard.

De aannemingsovereenkomst werd immers gesloten tegen een vaste prijs, zodat latere eenzijdige wijzigingen niet mogelijk zijn. De prijs was vooraf bepaald en was niet afhankelijk van de werkelijk uitgevoerde prestaties. Door deze prijsvastheid en de loskoppeling van de prijs van de uiteindelijke omvang van de verschuldigde prestaties, draagt de aannemer het risico van eventuele moeilijkheden bij de uitvoering en de mogelijk verkeerde inschatting van de omvang van de werken.

Gouden raad

Als een aannemingsovereenkomst de prijs op voorhand expliciet niet vermeldt dan kan de aannemer op het einde van de rit de prijs zelf bepalen. Hij doet dit op basis van de werkuren en materiaalprijzen. Als er in de overeenkomst op voorhand een vaste prijs staat, dan draagt de aannemer het risico van de eventuele meerkost. In dat geval kan de aannemer enkel een meerprijs vragen als hij met de bouwheer een schriftelijk akkoord bereikt.
Om verrassingen na de werken te vermijden laat jij als bouwheer best op voorhand een vaste prijs opnemen in de aannemingsovereenkomst.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-wat-als-aannemer-foutieve-offerte-opmaakt/