livios logo

Energiebewuste architecten verenigd in databank


  


  


  

Steeds meer kandidaat-bouwers kiezen voor een energiebewuste aanpak. Zij hoeven niet langer hemel en aarde te bewegen om een gelijkgestemde architect te vinden. Want ze kunnen nu terecht op energiebewustarchitect.be, een databank met, hoe raad je het, 1.250 energiebewuste architecten in Vlaanderen.


De databank is een initiatief van de Vlaamse overheid, BVA vzw en NAV vzw. Wij spraken met projectcoördinator Doortje De Snoeck.

Is het opzet eerder om bouwheren aan te zetten tot een energiezuinige aanpak, of om architecten een duwtje in de rug te geven?

Doortje De Snoeck: “De vraag van minister Crevits om zo’n databank op te starten, is eigenlijk ontstaan uit de aanhoudende behoefte van particuliere bouwers om een architect te vinden die hun energiezuinige ambities in goede banen kan leiden. Niet elke architect is goed geplaatst om op een afdoende manier met die evolutie om te gaan. Toch is de vraag groot. Uit een rondvraag bij 391 architecten geeft 30% te kennen dat meer dan de helft van de klanten een uitgesproken interesse heeft in energiezuinig bouwen. 15% van de architecten stelt zelfs vast dat meer dan driekwart van zijn klanten het goed wil doen op energievlak.”

Wat onderscheidt de architecten in de databank van andere architecten?

Doortje De Snoeck: “Ze hebben een driedelige opleiding gekregen waarin kernbegrippen met betrekking tot energiezuinig bouwen grondig werden uitgeklaard: isolatie, luchtdicht bouwen, ventilatie, verschillende bouwtechnieken, … Voor architecten die al ervaring hadden met energiezuinig bouwen hebben we een alternatief voorzien. Als zij minstens één project hadden gerealiseerd met een E-peil van E60 of twee projecten met een E-peil van E70, werden ze ook opgenomen in de databank.
Voor de opleiding werd wel de voorwaarde gesteld dat de architecten reeds een basibegrip hadden van termen die met energiezuinig bouwen en EPB te maken hebben. Dit impliceert dat men ofwel reeds voldoende ervaring moest hebben ofwel reeds een basisopleiding (de architectenopleiding). Zowel voor startende architecten als voor architecten die reeds langer met (energiebewust) bouwen bezig waren, werd deze cursus dan ook meer ervaren als aanvulling op hun basiskennis en meer nog als extra bewustwording, stimulans. Dit is ook wat de organisatie van dit project van meet af aan beoogde."

Zijn esthetiek en energiezuinigheid goed te verenigen?

Doortje De Snoeck: “Zeker en vast, daar ben ik van overtuigd. De architect is eigenlijk ook een echte duizendpoot. Die vindt altijd wel een oplossing.”

Ga nu naar www.energiebewustearchitect.be

13 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/energiebewuste-architecten-verenigd-in-databank/