livios logo

Het ereloon van de architect

Het ereloon verschilt van architect tot architect omdat ze verschillende manieren hanteren om hun uiteindelijke vergoeding te berekenen. De meeste werken met een bepaald percentage of een vast bedrag, andere rekenen dan weer een uurtarief aan, ...

Percentage

Het ereloon kan berekend worden met een percentage op de waarde van de werken. Architecten zijn vrij om dat percentage zelf vast te leggen.

Vast bedrag

Een andere optie is dat jij en je architect een vast bedrag afspreken. Dit heeft als voordeel dat de vergoeding van je architect niet stijgt als de bouwkosten oplopen. Het omgekeerde is ook waar: als je uiteindelijk met minder bouwbudget toekomt, vangt je architect nog altijd evenveel.

plan werf metselen arbeiders werk

Het ereloon wordt doorgaans procentueel berekend op de totale bouwkosten, of er wordt een vast bedrag afgesproken.

Foto Porotherm
  

architect bouwplannen plan

De betaling van het ereloon gebeurt in verschillende fases. Spreek af wanneer en hoeveel je per fase moet betalen.


  

Per uur, per vierkante meter, ...

Een percentage of een vast bedrag zijn de meest gehanteerde berekeningsmethodes, maar een architect kan evengoed kiezen voor een uurloon. Of voor een bepaald bedrag per vierkante meter.

Betalen in fases

Welke methode je architect ook hanteert, zorg ervoor dat alles zo precies mogelijk wordt vastgelegd in het contract. Neem ook op in welke verdeling de betaling dient te gebeuren. De website www.architect.be neemt de volgende fasering als uitgangspunt:

  • Een afgesproken voorschot;
  • 20% bij het voorleggen van het voorontwerp;
  • 20% bij het indienen van de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning;
  • 20% bij het afgeven van de aanbestedingsdocumenten voor de aannemersoffertes;
  • 30% naarmate de werken vorderen;
  • Het saldo bij de volledige oplevering.

De ereloonschalen

Tot eind 2003 bestonden er bepaalde minima voor percentages voor het ereloon. De ereloonschalen van weleer gelden nu niet langer, maar fungeren vaak als leidraad. Ook om een idee te geven van hoeveel doorgaans voor elk deelaspect van de architectuuropdracht betaald moet worden, is de ereloonschaal die betrekking heeft op nieuwbouwwoningen zeker nog relevant.

Voor de eerste schijf van 0 tot 150.000 euro waren dit de percentages die men hanteerde.

Deelaspect van de opdrachtMinimale percentage van aannemingsbedrag dat architect als ereloon moest vragen
Voorontwerp 1,40
Uitvoeringsontwerp 2,10
Bestek 0,70
Detailtekeningen 0,70
Controle en oplevering 1,40
Nazicht rekeningen 0,70
Totaal 7,00%

Renovatie

Voor renovaties vragen architecten doorgaans hogere erelonen omdat dit meer werk met zich meebrengt.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/het-ereloon-van-de-architect/