livios logo

Het ereloon van de landmeter

Foto Livios
  

Het ereloon van de architect hebben we in deze nieuwsrubriek al meer dan eens onder de loep genomen. Aan het ereloon van de landmeter hebben we hier echter nog niet veel woorden besteed, terwijl we almaar meer vragen over het onderwerp krijgen. Daarom zetten we hier met de hulp van landmeter-expert Jan De wael, ondervoorzitter van de Koninklijke Federatie van Zelfstandige Landmeters Experten (KFZLE), de belangrijkste ereloontarieven op een rijtje.

Algemeen kan gesteld worden dat het ereloontarief voor het opmeten bestaat uit een proportioneel bedrag – afhankelijk van de grootte van de eigendom – en een systematische promille van de waarde van de eigendom. Dit bedrag wordt verhoogd met de kosten voor opzoekingen, plaatsen van palen en andere onkosten. In sommige gevallen rekent de verkavelaar zelfs een deel van de verkavelingskosten door aan de koper. Op dit totaalbedrag heft Vadertje Staat tot slot nog eens 21% BTW.

“Rekening houdend met al deze elementen bedraagt het minimumtarief voor een opmeting ongeveer 500 euro,” verduidelijkt landmeter-expert Jan De wael. “Zo zal het ereloon voor een perceel van 1.000 m² en met een waarde van 100.000 euro circa 640 euro bedragen, inclusief kosten en BTW wel te verstaan.

Deze bedragen kunnen soms dus hoog oplopen. Daarom valt het aan te raden om voor het meetwerk te informeren naar de benaderende totaalkost voor het werk. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.” Belangrijk om weten is ook dat de juiste erelonen nog kunnen variëren afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de belangrijkheid of de hoogdringendheid van de meetopdracht.

Gerust gemoed

Jan De wael relativeert de hoge prijs ook een beetje. “Als de hoge prijs je afschrikt, weet dan dat je na de afmeting van het perceel met een gerust gemoed aan de bouwwerken kan beginnen. Jouw eigendom is immers duidelijk afgepaald, dispuut met de aanpalende eigenaars over de juiste grensligging is dus onwaarschijnlijk. Bovendien weet je ook dat je juist bouwt, het zal niet de eerste keer zijn dat een constructie dient te worden afgebroken omdat ze te dicht of over de perceelsgrens werd gebouwd. En tot slot, een eventuele latere twist over de perceelsgrenzen zal sowieso meer kosten dan het opmeten, denk maar aan advocaat- en gerechtskosten. Voor een landbouweigendom liggen de kosten iets lager. Het minimumbarema blijft weliswaar gelijk, maar het ereloon voor het opmeten van een perceel van 1 hectare zal ongeveer 600 euro bedragen.

Waardebepaling

Naast het opmeten van een perceel, kan je de landmeter-expert ook inschakelen voor de waardebepaling van een onroerend goed. Ook hier zal de landmeter-expert een specifiek ereloon hanteren. “Dit varieert echter naargelang de aard van de opdracht. De beknopte en dikwijls eenzijdige schattingen in het kader van hypothecaire leningen kosten gemiddeld tussen de 150 en 200 euro en worden meestal ook door de bank geïnd.”

Een volledige expertise geeft echter meer dan een waardebepaling alleen. Je vindt er ook een gedetailleerde beschrijving, een volledig marktonderzoek, een beschrijving van eventuele bouwgebreken, een gedetailleerde opsomming van vergelijkingspunten die tot de waardebepaling dienden, … Het minimumbarema voor onroerende goederen met een waarde tot 75.000 euro bedraagt hier 260 euro, inclusief kosten en BTW. Je kan stellen dat het tarief een percentage is van de normale waarde van de geschatte eigendom. Dit percentage wordt kleiner naarmate de waarde van het goed hoger wordt.

“Voor een bebouwde eigendom van 125.000 euro is dit 420 euro, bij een waarde van 250.000 euro is dit 670 euro. Let wel, dit is het barema voor volledige en uitgebreide schattingen met gedetailleerde berekeningen, degelijk beschreven vergelijkingspunten en dergelijke meer. Voor eenvoudigere opdrachten ligt het gemiddeld ereloon iets lager,” aldus Jan De wael. “Als je deze kost (0,1 tot 0,5% van de totaalkost) vergelijkt met de kosten voor de registratie (5 of 10%), het ereloon voor de notaris (0,06 à 4,6%) of dit van de immomakelaar (3 tot 5%), valt deze prijs in het niets. Zeker als je weet dat er sowieso een schatting dient te gebeuren voor de hypotheekverstrekker. Een degelijke schatting kan je bovendien ook behoeden voor heel wat onheil: vaak komen er bij de bezichtiging al enkele verborgen gebreken of niet verwachte kosten aan het licht. Die kunnen de budgettering flink in de war brengen.”

Sinds enkele jaren is ook het belang van de stedenbouwkundige voorschriften sterk toegenomen. Je kan immers niet zien aan een woning of ze zonevreemd is, in bouwovertreding staat of bijvoorbeeld voor de rooilijn gelegen is. Deze feiten beïnvloeden wel de normale waarde van de woning, maar de verkoper zal je er niet altijd op wijzen.

Voor meer informatie over het ereloon van de landmeter kan je ook terecht op de site van de Belgische unie van landmeters en op de website www.landmeter.be

13 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/het-ereloon-van-de-landmeter/