livios logo

Hoe kies je een betrouwbare aannemer?

Hoe kies je tussen al die namen en bedrijven de betrouwbare aannemers eruit? Hoe breng je een lange lijst van vakmannen terug tot enkele interessante kanshebbers? De Confederatie Bouw helpt je kiezen in tien gouden tips. En wij van Livios doen er per tip nog een extra schepje bovenop.

Pols bij andere (ver)bouwers naar ervaringen met een bepaalde aannemer.


  

Laat de detective in je los: hoe lang bestaat het bedrijf al? Hoe staat het er financieel voor?


  

Vermijd cash en grote voorschotten. En zeker de combinatie.


  

Waak erover dat het voorschot realistisch is. Meer dan de helft betalen voor de werken beginnen, is geen goed idee. Vermijd dat je in een situatie komt waar je je niet goed bij voelt.


  

Een sleutel-op-de-deurproject valt altijd onder de wet-Breyne. Die wet biedt jou als bouwheer bescherming op verschillende vlakken. Door onder meer een vaste werkwijze wat betreft voorschotten.

Foto Arkana
  

Heeft je aannemer een label? Da's goed. Als dat label ten minste écht voor iets staat.


  

1. Neem je tijd

 "Neem je tijd om een aannemer te zoeken. Bekijk zijn website, vraag naar voorbeelden van recent werk en pols bij klanten naar hun ervaringen. Als je met een architect werkt, zal hij je zeker adviseren. Aannemers gelinkt aan de Confederatie Bouw vind je via de tool Zoek een vakman."

Extraatje: referenties zijn enorm belangrijk. Alleen door met klanten van een bepaalde aannemer te praten, krijg je een goed zicht op het geleverde werk. Tip: pols op ons forum naar ervaringen van andere (ver)bouwers.

2. Controleer je aannemer

"Ga via de website van de FOD Economie na of hij geen sociale of fiscale schulden heeft. Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doe je via de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Hoelang bestaat het bedrijf al? Welke opdrachten voerde het al uit?"

Extraatje: vroeger was het registratienummer een soort kwaliteitslabel. Maar dat werd in 2012 geschrapt. Meer weten?

3. Vraag een offerte

"Een goede vakman bezorgt je altijd gratis een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte. Door enkele offertes te vergelijken, maak je een weloverwogen keuze. Neem je tijd om ze te bestuderen en beslis zeker niet overhaast."

Extraatje: offertes vergelijken, is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je er niet zoveel van kent. Werk je samen met een architect? Vraag dan zijn of haar raad. En durf extra info te vragen aan je aannemer.

4. Kies voor kwaliteit

"Kijk verder dan alleen maar de prijs. Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn… zijn meestal ook niet waar! Kies niet alleen in functie van de termijn waarbinnen de aannemer je werken kan uitvoeren. Een snelle service staat niet noodzakelijk garant voor kwaliteit."

Extraatje: Klopt. Maar hoe duurder, hoe beter gaat ook niet altijd op. Sommige aannemers durven al eens een hoger prijskaartje plakken als hun agenda goed volzit. Bereid je huiswerk goed voor door referenties op te vragen. Scheid tijdens die fase al het kaf van het koren.

5. Vermijd grote voorschotten

"Vaak moet een aannemer op voorhand materiaal aankopen. Een voorschot van 20 à 30 % bij aanvang van de werken is dus zeker normaal. Maar vermijd overdreven voorschotten. Bij grotere projecten betaal je best naargelang de werken vorderen."

Extraatje: op grote projecten komen we terug bij tip 8. Voorschotten zijn inderdaad courant. Maar wanneer is een voorschot overdreven? Ons advies: doe niets waar je je niet goed bij voelt. En zet gemaakte afspraken zwart op wit. Wist je trouwens dat de meeste Livios-lezers afknappen op voorschotten?

6. Betaal niet cash

"Betaal je cash? Zorg dan dat je een bewijs van betaling hebt. Maar vermijd grote bedragen. Cash betalen om in het zwart werken te laten uitvoeren, is illegaal. En houdt een groot risico in: je hebt geen verhaal bij gebreken en geen rechten bij geschillen."

Extraatje: een overschrijving kan je bewijzen. Een betaling in cash niet. En dat is vervelend als het tot een conflict komt met je aannemer. Want dan is het woord tegen woord.

7. Vraag een factuur

"Als je werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. Voor sommige premies of belastingverminderingen is het vaak een must. Een factuur bezorgt je een overzicht van de verrichte werken."

Extraatje: de logica zelve. Als het om grote bedragen gaat, werken de meeste aannemers trouwens met tussentijdse facturen.

8. Informeer je over de wet-Breyne

"Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of je onder de wet-Breyne valt. Deze wet beschermt je als bouwheer tegen onrechtmatige bedingen in het contract en tegen het risico van insolvabiliteit van de aannemer."

Extraatje: het is duidelijk omschreven voor welk type werken een bedrijf die wet moet respecteren. En voor een sleutel-op-de-deurproject voor een particulier moet aan de wet-Breyne worden voldaan. Deze wet is dwingend: een bedrijf kan hier niet van afwijken.

9. Wees kritisch ten opzichte van labels

"Er bestaan verschillende kwaliteitslabels in de bouw. Helaas is de kwaliteit ervan zelf ook sterk divers. Een voorbeeld van een betrouwbaar label is Construction Quality."

Extraatje: het ene label is het andere niet. In het artikel Hoe vermijd je de rotte appels? gaan we na wat een label inhoudt en wat het waard is.

10. Zoek bij conflict naar een oplossing

"Een rechtszaak wil je echt te allen prijze vermijden. Een aannemer kan een eventuele fout zelf nog rechtzetten. Wat in de praktijk ook vaak gebeurt. Je kan terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw of je kan je aannemer suggereren om het WTCB te contacteren voor onafhankelijk advies."

Extraatje: de Verzoeningscommissie zoekt naar oplossingen zonder dat er een advocaat of rechtbank aan te pas komt. Probeer conflicten te vermijden door duidelijk te communiceren met je aannemer. Duiken er toch problemen op? Vraag je architect dan om raad.

13 dingen die je moet weten over bouwpartners


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/hoe-kies-je-een-betrouwbare-aannemer/