livios logo

Oplevering

Om na te gaan of de aannemer of sleutel-op-de-deurfirma alles exact uitgevoerd heeft, vindt de oplevering plaats. De oplevering geldt dus als bewijs dat de werken door de aannemer uitgevoerd werden conform de plannen en het bestek van de architect. Er zijn twee soorten opleveringen: de voorlopige en de definitieve.

Voorlopige oplevering

Zes maanden na de bouwwerkzaamheden wordt de voorlopige oplevering opgesteld. Daarbij zijn de aannemer, architect en bouwheer aanwezig. De zichtbare gebreken worden vastgesteld en er wordt vastgelegd wanneer deze moeten opgelost zijn. De bal ligt dan weer in het kamp van de aannemer of het bouwbedrijf.

passiefhuis

Er zijn twee soorten oplevering: de voorlopig en de definitieve.


  

sod sleutel-op-de-deur blavier huis villa

Als er problemen of fouten zijn, kan je die vermelden in je voorlopige oplevering. Dan ligt de bal weer in het kamp van de aannemer of bouwbedrijf.

Foto Blavier
  

Waasmunster

Ga niet in je nieuwe huis wonen vóór de definitieve oplevering. Dit geldt immers als een stilzwijgende aanvaarding van de werken én eventuele fouten.

Foto Sibomat NV
  

Drie mogelijkheden

  • Aanvaarding van de oplevering: je geeft aan dat de aannemer alles uitgevoerd heeft zoals het beschreven staat in de contractuele documenten (het plan, het bestek, het contract…) en dat de woning geen zichtbare fouten en gebreken vertoont.
  • Aanvaarding op voorwaarde: je aanvaardt de oplevering op voorwaarde dat alle onvolkomenheden, vermeld in het PV, hersteld worden voor een bepaalde datum.
  • Weigering: als de gebreken te ernstig zijn, weiger je per aangetekende brief de oplevering.

Definitieve oplevering

Eén jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats.

Twee mogelijkheden

  • Aanvaarding: je verklaart dat je woning nu volledig in orde is. Alle fouten die eventueel aan het licht kwamen tijdens de voorlopige oplevering moeten nu hersteld zijn.
  • Weigering: is dit niet het geval, of zijn er nieuwe onvolkomenheden aan het licht gekomen, weiger je de oplevering en moet de aannemer de fouten herstellen.

Financiële stok achter de deur

Speel op zeker dat de aannemer zijn fouten rechtzet en hou een financiële stok achter de deur. Officieel moet, wanneer de wet-Breyne van toepassing is, de aannemer bij ondertekening van het contract een borg stellen die gelijk is aan 5 % van de bouwprijs. Deze wordt vrijgegeven na de definitieve oplevering. Als daarover niets is afgesproken, moet in het contract staan dat je de laatste schijf pas betaalt na het aanvaarden van de definitieve oplevering.

Aandachtspunten

Ga niet in je nieuwe huis wonen voor de voorlopige oplevering heeft plaats gevonden. De verhuis wordt immers geïnterpreteerd als een stilzwijgende aanvaarding van de werken.

De aannemer of sleutel-op-de-deurfirma moet de definitieve oplevering in principe aanvragen, maar laat dit vaak na. Aanvaard geen clausules in je contract die vermelden dat de bouwheer de oplevering moet aanvragen of dat hij de oplevering automatisch aanvaardt bij het verstrijken van de termijn van één jaar.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/oplevering/