livios logo

U-waarde vloer voldoet niet: kloppen berekeningen?

Vraag

Wij hebben een boete van het VEA gekregen omdat wij niet voldoen qua isolatiewaarde van de vloer. Onze EBP-verslaggever heeft een U-waarde ingediend van 55 terwijl je maximum een U-waarde van 35 mag hebben.

Wij begrijpen dit niet, want we hebben een oppervlakte van 235m² waar 14cm gespoten PUR en 8cm chape op ligt. Er is ook geen kelder, enkel beton op volle grond en vloerverwarming.
Kunnen zijn berekening kloppen?

Antwoord

We vroegen het voor je na bij panellid Kristina Elsen:

"De verslaggever moet in de EPB-aangifte de as-built-situatie rapporteren, zoals het gebouw op het moment van het indienen van de EPB-aangifte, is uitgevoerd en wordt gebruikt. Aan de aangifteplichtige zal een administratieve geldboete worden gesteld, bij het overschrijden van een of meer van de geldende EPB-eisen.

 

Indien de EPB-verslaggever niet over een geldige technische fiche voor gespoten PUR-isolatie beschikt, moet hij de isolatiewaarde  0,055 W/mK  invoeren in de EPB-software  (isolatiewaarde PUR gespoten zonder vergunning Vlaams Gewest )

 

Er is een lijst erkende isolatiematerialen opgenomen in de EPB-databank: EPB-erkende productgegevens (PUR gespoten met isolatiewaarden tot 0,026 W/mK), maar dan moet de EPB-verslaggever over een geldige technische fiche van de aannemer beschikken.

 

Tussen 0.055W/mK en 0.028 is er een zeer groot verschil voor een berekening van een isloatiewaarde voor vloeropbouw. En dit is de reden voor het niet voldoen aan de minimumeis vloeropbouw. De  stavingstukken zijn zeer belangrijk voor de EPB-verslaggever voor een correcte invoer in de EPB-software. Elk stavingsstuk heeft tot doel bepaalde kenmerken of eigenschappen van een materiaal, toestel, systeem of gebouw aan te tonen. Het is daarbij belangrijk dat het stavingsstuk toewijsbaar is aan het betreffende gebouw.

 

Verklaringen van de eigenaar, aannemer, architect, installateur … zijn niet geldig als stavingstuk over kenmerken, eigenschappen of effectieve plaatsing. Geldige stavingsstukken  voor PUR gespoten:

-  facturen met technische informatie PUR en dikte

-  foto's die de werkelijke plaatsing van materialen, toestellen en systemen aantonen

-  Technische documentatie van de gebruikte producten of systemen.

-  gegevens afkomstig van de EPB-productgegevensdatabank (www.epbd.be) voldoen. In dat geval volstaat een verwijzing naar de productendatabank.

-  Goedgekeurde, ondertekende offertes die gekoppeld zijn aan één van de bovenstaande bewijsstukken waardoor kan worden aangetoond dat de uitvoering op het  projectadres is gerealiseerd.

- ...

Het is zeer belangrijk als bouwheer alle documenten bij te houden en door te geven aan de EPB-verslaggever. Het is niet de taak van de verslaggever om deze stavingstukken te verzamelen van de aannemers. De keuze van een EPB-verslaggever is zeer belangrijk.

Zoek een verslaggever die tijd neemt en oplossingen zoekt,  advies geeft en communiceer met je EPB-verslaggever."

Meer beantwoorde vragen over Bouwpartners

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

13 dingen die je moet weten over bouwpartners


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/vraag/31071/u-waarde-vloer-voldoet-niet-kloppen-berekeningen/