livios logo

Buren bouwen te kort op de scheiding en op ons perceel: wat kunnen we doen?

Vraag

Vijftien jaar geleden legden wij in onze tuin een terras en vijver aan. Toen onze werken erop zaten, vroegen onze buren even later of ze ter hoogte van ons terras een paardenstal mochten zetten. Na veel aarzelen stemden wij toe, we wilden namelijk een burenruzie vermijden. We vroegen hen wel om de wettelijke afstand in acht te nemen. 

Op een dag kwamen we thuis en stond de paardenstal op minder dan 50 cm van onze scheiding. We hebben toen weeral niets gezegd om een conflict te vermijden. 

Vorig jaar kwamen we thuis en hadden de buren hun paardenstal uitgebreid. Omdat ons stuk grond schuin loopt, staat de uitbreiding nu zo goed als op ons stuk grond. Ik heb de buren direct opgebeld en hun vriendelijk verteld dat ik met deze situatie niet akkoord kon gaan. Eigenlijk lag de  firma die de paardenstal bouwde aan de basis van dit probleem. De bouw heeft ongeveer vier weken stilgelegen, maar daarna hebben ze de werken gewoon hervat. Sindsdien spreken onze buren niet meer tegen ons. Dat vind ik frappant, want wij treffen geen schuld, maar zij wel. 

Ondertussen hebben ze maar bijgebouwd en bijgebouwd dat het niet meer normaal is. Dit keer langs de andere kant. Ook wanneer ze bomen planten, planten ze die elke keer weer tot op een paar centimeter van de scheiding. De takken steken binnen de korste keer over. Ik zou graag zonnepanelen willen leggen, maar dat heeft totaal geen zin omdat hun bomen groot worden (het zijn platanen). Mijn rendement zal daardoor niet optimaal zijn. 

Het is duidelijk dat onze buren een mentaliteit hebben van 'ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken'. Wat kunnen wij doen? De grond hebben wij gekocht van onze ouders en de scheiding staat een 10-tal cm verkeerd. Onze buren zijn daarvan op de hoogte. De landmeter zei ons dat 15 jaar terug en zei dat we om de vrede te bewaren niet direct de palen mochten verzetten. Maar nu zitten we er wel mee... 

Welke stappen kunnen wij nu best ondernemen? 

Antwoord

Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese boog zich over jouw situatie:

"Uit uw vraagstelling leiden wij af dat de scheiding een tiental cm verkeerd staat en dat uw buren daarvan op de hoogte zijn. De overlast waarmee u thans kampt is mede hierdoor veroorzaakt. Indien de scheiding correct bepaald zou zijn, hadden uw buren allicht geen overlast, of toch niet in de mate, kunnen veroorzaken."

"U kan uw buren hieromtrent aanspreken en hen meedelen dat u thans een correcte afpaling wenst, waarvoor u een beroep wenst te doen op een landmeter. Een correcte afpaling zou in dit geval kunnen inhouden dat de bomen en/of de paardenstal van de buren op uw perceel komen te staan. Indien uw buren weigerachtig zouden staan tegenover een vrijwillige afpaling, kan u zich hiervoor tot de vrederechter wenden."

"Indien u de huidige scheiding in stand zou willen houden, is het allezins zo dat uw buren geen bovenmatige hinder mogen veroorzaken. Zo zij dit wel doen, voorziet de wet een mogelijkheid om hen hiervoor te sanctioneren op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, de leer van de burenhinder."

"Er kan een compensatie van het verbroken evenwicht gevraagd worden die erin kan bestaan om de overhangende takken te snoeien, of de paardenstal te verplaatsen. Bovendien kan u uw buren erop wijzen dat het wettelijk niet toegestaan is om bomen te planten op slechts enkele centimeters van de scheiding. Hoogstammige bomen dienen immers op minstens twee meter van de scheiding geplaatst te worden, en andere dan hoogstammige bomen op minstens een halve meter."

"U kan uw buren hier eerst trachten over aan te spreken. Indien zij geen medewerking verlenen, kan u een aangetekende ingebrekestelling versturen. Indien ook hierop geen reactie komt, kan allicht enkel een gerechtelijke procedure soelaas bieden."

 

Heeft u een juridische vraag ? Contacteer ons voor een degelijk advies.Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwpartners

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

13 dingen die je moet weten over bouwpartners


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/vraag/31662/buren-bouwen-te-kort-op-de-scheiding-en-op-ons-perceel-wat-kunnen-we-doen/