livios logo

Sterke twijfel bij offerte. Hoe aanpakken?

Vraag

Is er een infoloket of iets dergelijks waar wij terrecht kunnen om de vermoedelijke offerte die we kregen te overlopen? Er worden namelijk op drie verschillende plaatsen in de factuur werkuren aangerekend voor hetzelfde werk. Wij hebben geen idee of dit en de bijhorende prijzen wel correct zijn?

Na de werken hebbben wij een factuur van onze aannemer ontvangen waar enkel opstaat: "uitgevoerde werken".

Meermaals hebben wij telefonisch gevraagd naar een factuur met meer details zodat we weten wat we betalen en omdat er onenigheid is over de prijs. De aannemer wil enkel alles telefonisch bespreken/afspreken en niet antwoorden op mail of dergelijke.

De containers die onze aannemer voor ons heeft gevuld met de kraan (waarvoor werkuren zijn aangerekend, dit was afgesproken) worden aanrekend aan de containerprijs + 6% btw, aangezien de aannemer 'geen winst maakt' op de containers mag dit niet op de factuur staan volgens hem en om deze reden wil hij geen gedetailleerde factuur opmaken.

Hebben wij geen recht op een gedetailleerde factuur en klopt bijgevolg dit 'container verhaal' van onze aannemer? Verder wordt ons ook gevraagd om deze factuur binnen de 8 dagen te betalen omdat er geen tussentijdse factuur is opgemaakt. Nochtans is de vooropgestelde termijn volgens de voorwaarden bijgevoegd bij de factuur 30 dagen vanaf de factuurdatum.

Antwoord

Er bestaat geen loket. Eenheidsprijzen (richtprijzen) zijn er wel. Je hebt recht op een gedetailleerde factuur. Goede afspraken maken bij aanvang van de werken over prijszetting is de boodschap.

Het is onduidelijk welke afspraken gemaakt zijn met de aannemer. Indien je van oordeel bent dat de aangerekende prijzen onredelijk of onduidelijk zijn kan je deze schriftelijk protesteren.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwpartners

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

13 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/vraag/35288/sterke-twijfel-bij-offerte-hoe-aanpakken/