livios logo

Geldt inhoudingsplicht voor particulieren?

Vraag

Zijn we als particulier bij verbouwing van onze privewoning in 2018, 2019 inhoudingsplichtig? We horen net dat onze aannemer schulden heeft bij FOD en RSZ. Na een failliete architect zou dit onze doodsteek zijn.

Antwoord

1. Voor werken in onroerende staat (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969), met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied, geldt een inhoudingsplicht.

Opdrachtgevers (u dus !), aannemers en onderaannemers die de activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).

2. De FOD Financiën voorziet in een onlinedienst Check Inhoudingsplicht :https://www.checkinhoudingsplicht.be/

Met één klik kan je daar nagaan of je een inhouding op factuur moet doen voor een firma die voor jou werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten of bepaalde activiteiten in de vleessector uitvoert. Voer het ondernemingsnummer in om te weten of de inhoudingsplicht geldt en je een bedrag aan de FOD Financiën en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet doorstorten.

Advocaten en Bemiddelaars Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwpartners

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

13 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/vraag/35365/geldt-inhoudingsplicht-voor-particulieren/