livios logo

Aannemer stelt offerte op maar verbreekt contact. Hoe oplossen?

Vraag

Op 20/06/2019 sluit ik met een aannemer een overeenkomst af voor het vervangen van een lichtkoepel en kleine herstellingswerken aan een dak. De aannemer geeft (mondeling) aan de werken te zullen aanvatten op 24/06/2019.

Ik pols op 25/06/2019 naar de status: de werken zijn nog niet gestart want de goederen zijn nog niet geleverd. Na dit contact reageert de aannemer niet meer op telefoons of berichten. Hij belt ook niet terug. Een paar weken later laat hij in een sms weten in het ziekenhuis te liggen. Verdere vragen van mijn kant blijven opnieuw tot op vandaag onbeantwoord. Mijn vertrouwen is hierdoor compleet weg. Hoe ga ik hier best mee verder?

Antwoord

Mogelijks voorziet de overeenkomst enige bepaling die in voorliggend geval speelt. Dit dient in eerste instantie te worden nagekeken. 

Bij gebreke aan enige contractuele bepaling terzake, stel je de aannemer best aangetekend in gebreke, met verwijzing naar de overeengekomen aanvangsdatum die niet werd gerespecteerd en geef hem nog een termijn van bijvoorbeeld 7 kalenderdagen om alsnog de werken aan te vatten en aaneensluitend te beëindigen.

Je wijst de aannemer erop dat indien hij geen gevolg geeft aan jouw verzoek binnen de opgegeven termijn je de overeenkomst als ontbonden in zijn nadeel beschouwt. Tevens maak je voorbehoud voor het desgevallend vorderen van een schadevergoeding ondermeer voor de opgelopen vertraging.

Meer beantwoorde vragen over Bouwpartners

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

13 dingen die je moet weten over bouwpartners


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/vraag/35396/aannemer-stelt-offerte-op-maar-verbreekt-contact-hoe-oplossen/