livios logo

Werken met een niet-geregistreerde aannemer

Aannemers met een gezond financieel verleden en een afdoende bedrijfsstructuur worden door de Wetgever beloond met een wettelijke registratie. Er bestaan 28 wettelijke categorieën, afhankelijk van de aard der aannemingsactiviteiten die de aannemer wenst uit te oefenen, waarbinnen een aannemer een registratie kan aanvragen aan de Overheid.

werf

Foto Livios
  

De al of niet registratie van een aannemer heeft geen enkele invloed op de aard van werkzaamheden die door hem mogen en kunnen uitgevoerd worden. M.a.w. ook aannemers zonder of met een beperkte registratie mogen alle bouwactiviteiten uitvoeren.

Werken met een niet-geregistreerde aannemer of een aannemer die geen registratie bezit voor de werken die hij op verzoek van de bouwheer dient uit te voeren, brengen een bijkomende administratie en mogelijk ernstige financiële gevolgen voor de bouwheer teweeg.

Zo beloont de Overheid bij de toekenning van bepaalde premies, zoals de huisvestingspremie, enkel de bouwers die zelf bouwen en de bouwers die met een geregistreerde aannemer werken. Bouwheren die werken met een niet-geregistreerde aannemer komen niet in aanmerking voor deze premies.

werf actie


© Degos  

De Wet voorziet tevens dat de bouwheer gedeeltelijk samen met de niet-geregistreerde aannemer dient in te staan voor de schulden van deze laatste.

Om deze reden dient de bouwheer die de facturen van de niet-geregistreerde aannemer wenst te voldoen, steeds :

  • 15 % (excl. BTW) van elke betaling die bestemd is voor de niet-geregistreerde aannemer, rechtstreeks te storten aan de RSZ.
  • 15 % (excl BTW) van elke betaling die bestemd is voor de niet-geregistreerde aannemer, rechtstreeks over te maken aan de Ontvanger der Belastingen.

Daarenboven bezitten de sociale overheid en de fiscus over de wettelijke mogelijkheid om de bouwheer te verplichten een bedrag van 85 % van de totale aannemingsprijs (Excl. BTW) aan hen over te maken, indien de niet-geregistreerde aannemer nog een openstaande schuld heeft bij één van beide instanties.

Dit bedrag dient door de bouwheer altijd betaald worden, ook indien de niet-geregistreerde aannemer door hem reeds werd vergoed voor de uitgevoerde werken. De bouwheer dient het aandeel der aanneming dat door hem tweemaal werd betaald, nl. zowel aan de niet-geregistreerde aannemer als aan de Overheid, met eigen inspanningen en risico’s terug te vorderen van betreffende niet-geregistreerde aannemer.

Het risico van de geldnood in hoofde van de niet-geregistreerde aannemer wordt aldus verlegd van de Overheid naar de bouwheer.

Algemeen kan gesteld worden dat een voorzichtig bouwheer steeds in zee gaat met een geregistreerd aannemer.

De registratie is reeds een eerste indicatie van de financieel gezonde situatie waarin de aannemer zich bevindt. Bijkomend speurwerk en onderzoek door de bouwheer zijn steeds aangewezen teneinde het risico van een faillissement van de aannemer te beperken.

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/werken-met-een-niet-geregistreerde-aannemer/