Wat kan je doen als je een fout door de aannemer of architect vaststelt?

Wat kan je doen als je een fout aan je woning vaststelt zonder dat je zware juridische stappen moet ondernemen?

Constructieve oplossing

Tracht eerst door een gesprek te komen tot een constructieve oplossing. Weet dat de meeste aannemers en architecten verzekerd zijn voor schadegevallen bij hun klanten. Als dit niets uithaalt, kan je overwegen om juridische stappen te zetten.

Denk eraan dat je dit veel geld en tijd zal kosten en een bron is van ergernis. Bovendien heb je geen garantie op een goede afloop. Je kan met de Verzoeningscommissie Bouw en de Arbitrage andere wegen bewandelen.

Ingebrekestelling

Als je met een gegronde klacht zit kan je de verantwoordelijke partij in gebreke stellen. De gebruikelijke manier is een aangetekende brief. Leg hierin duidelijk uit welk gebrek zich voordoet en wat de verantwoordelijkheid van de aannemer of architect hierin is. Het is nooit slecht deze brief te stofferen met het nodige bewijsmateriaal, zoals foto's, een verslag van een (verzekerings)expert met een beschrijving van de schade...

Geef de betrokkenen een korte termijn om met een redelijk voorstel over de brug te komen. Ook wanneer het schadegeval complexer is, zal een aangetekende ingebrekestelling de eerste stap zijn. Om je dossier beter te stofferen en sterker te maken, kan je best een derde inschakelen - bijvoorbeeld een architect - om de schade te ramen. Het is ook veilig hier een raadsman onder de arm te nemen, voor de nodige juridische bijstand.

Verzoeningscommissie Bouw

Via een verzoenende rol probeert de commissie partijen via inzichten tot een akkoord te brengen. De Verzoeningscommissie Bouw handelt geschillen in de meeste gevallen in minder dan zes maanden af. De kostprijs bedraagt meestal minder dan 1.000 euro.

De commissie is bevoegd voor alle geschillen tussen een particulier die een woning nieuw heeft laten bouwen of renoveren, en de architect of de aannemers die het werk hebben uitgevoerd. De commissie kan niet optreden als de bouwheer louter voor beroepsdoeleinden heeft laten bouwen of renoveren.

Nadeel van de commissie is dat alle partijen akkoord moeten gaan om het geschil voor de commissie te laten beslechten. Laat dat dus via een clausule in het contract opnemen. Bijkomend probleem is dat de capaciteit beperkt is en dus niet alle dossiers snel behandeld kunnen worden.

Arbitrage

Ook deze formule is enkel mogelijk als beide partijen hiermee akkoord gaan of wanneer dit zo opgenomen werd in het contract. De korte termijn voor arbitrage is een belangrijk voordeel. De meeste zaken zijn binnen een termijn van zes maanden beslecht. Een beroepsprocedure is niet mogelijk.

De kosten hieraan verbonden zijn veel lager dan bij traditionele juridische procedures. Het is een volledig schriftelijke procedure. Je kan maar moet hiervoor geen beroep doen op een advocaat. De kosten zijn op voorhand bekend en worden integraal gedragen door de verliezende partij.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media