livios logo

Aan welke eisen moet mijn woning voldoen?

De EPB-eisen bepalen aan welke minimale energievoorschriften je woning moet voldoen. Voor bouwaanvragen vanaf 2020 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen strenger: van E40 naar E35. 

EPB-eisen

Concreet vertaalt de EPB-regelgeving zich in algemene energieprestatie-eisen (E-peil) en binnenklimaateisen (ventilatie en oververhitting vermijden).

Voor elk gewest anders

De EPB-eisen verschillen in België van gewest tot gewest. Een overzicht voor nieuwe woningen:

Eisen 2020VlaanderenWallonië
S- of K-peil Maximaal S31 Maximaal K35
E-peil Maximaal E35 Maximaal E65
Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting
Hernieuwbare energie Minimaal 15 kWh/m² per jaar /

Vanaf 2015 werden de EPB-eisen in Brussel niet meer uitgedrukt in E-peil of K-peil, maar werden de eisen voor 'netto-energiebehoefte' en 'primair energieverbruik' ingevoerd. 

Hier vind je alle huidige eisen terug voor:

Foto Sibomat NV
  

Foto Arkana
  

Bijna-energieneutraal in 2021

Uit de tabel is ook duidelijk dat de EPB-eisen in de drie gewesten verschillen. Wat wel vaststaat is dat in alle drie de gewesten de EPB-eisen steeds strenger zullen worden. Als je in Vlaanderen een bouwvergunning indient, mag je woning een E-peil van maximaal E35 hebben. Niets houdt je echter tegen om lager te mikken. Het einddoel in Vlaanderen is een bijna-energieneutrale of BEN-woning in 2021 met een maximaal E-peil van 30 en S-peil van 28.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/aan-welke-eisen-moet-mijn-woning-voldoen/