livios logo

Betonstop: "Lager KI voor wonen in de stad"

"Als we mensen willen stimuleren om uit hun afgelegen woningen te komen, dan moeten we het kadastraal inkomen ervan verhogen", pleit Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck in de kranten van De Persgroep. "Voor huizen in de stad moeten we het KI net verlagen". Hij stelt deze ideeën voor in het kader van de betonstop waarover de Vlaamse regering pas nog een akkoord bereikte.

"Huizen in steden hebben nu vaak een hoger kadastraal inkomen dan huizen in landelijker gebieden. Dat is niet correct."


  

"Huizen in steden hebben nu vaak een hoger kadastraal inkomen dan huizen in landelijkere gebieden", verduidelijkt Van Broeck. "Dat is niet correct, want een huis in zo'n landelijk gebied kost de overheid gemiddeld 2.000 euro meer dan een huis in stedelijk gebied." Volgens de bouwmeester moet deze maatregel, waarbij dus het kadastraal inkomen wordt aangepast, heel geleidelijk invoerd worden.

Extra kosten? Laat burger meebetalen

Van Broeck is van mening dat er meerdere manieren zijn om mensen die meer afgelegen willen wonen, dat te laten voelen in hun portemonnee. "Nu is het zo dat burgers die gas aansluiten allemaal even veel betalen, ongeacht of er een meter of vijfhonderd meter gasbuis nodig is. Want het is de overheid die bijpast. Daar moeten we van af. We moeten de burger die afgelegen woont mee laten betalen voor die extra kosten."

Wat verandert er nog?

Een betonstop betekent niet stoppen met bouwen, alleen de manier waarop. Dat was de duidelijke boodschap die de afgelopen dagen te horen viel. Heel wat ideeën passeerden de revue, waaronder het bouwen bovenop bestaande supermarkten. Wat ligt er zoal vast in het Vlaamse Klimaat- en Energiepact? Een greep uit de goedgekeurde maatregelen:

  • Vanaf 2025 mogen we nog maar 3 hectare open ruimte per dag innemen, vanaf 2040 is dat helemaal niets meer
  • Bepaalde gronden in woonuitbreidingsgebieden komen op een 'zwarte lijst'. Wie hier grond heeft, heeft recht op een compensatie in de vorm van een ruilsysteem.
  • Oude, grote woningen moet je gemakkelijker kunnen aanpassen (bv. kangoeroewoning), renoveren of afbreken
  • Dichter bij elkaar wonen is een must voor de toekomst, dus ook meer in de hoogte
  • Meer warmtepompen en warmtenetten, minder fossiele energie verbruiken in woningen
  • Verplichte energiezuinige ramen in huurwoningen vanaf 2020
  • Beleidskader rond opslag energie in thuisbatterijen en flexibele opslag
  • Nieuwe oplossing voor doorrekening schulden groenestroomcertificaten (momenteel nog met de Turteltaks). Dit moet zoveel mogelijk uit de nettarieven worden gehaald

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/betonstop-lager-ki-voor-wonen-in-de-stad/