livios logo

Betonstop onvermijdbaar? “Bijkomende verharding leidt rechtstreeks tot meer rioleringsoverstromingen”

Als we blijven verkavelen zoals we bezig zijn, bestaat Vlaanderen in 2040 voor 17% uit beton. Een studie van de KU Leuven in opdracht van Vlario, het overlegplatform voor de riolerings- en de afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, onthult de gevolgen.

Als we blijven verkavelen zoals we bezig zijn, bestaat Vlaanderen in 2040 voor 17% uit beton. “Bijkomende verharding leidt rechtstreeks tot meer rioleringsoverstromingen”, legt professor Frank Willems uit.

Foto Getty Images
  

Als we niets aan het tempo veranderen waaraan we Vlaanderen blijven verkavelen, krijgen we meer wateroverlast, meer verdroging, meer hitteslachtoffers en verschraling van de biodiversiteit. Zo blijkt uit de studie van de KU Leuven.

Rioleringsoverstromingen

“Bijkomende verharding leidt rechtstreeks tot meer rioleringsoverstromingen”, legt professor Frank Willems uit. “Die kunnen op sommige plaatsen zelfs met de helft toenemen. Om dit te vermijden is er nood aan bijkomende infrastructuur.”

Lees deze vijf tips die je woning overstromingsproof maken.

Drie scenario’s

De onderzoekers van de KU Leuven bekeken verschillende scenario’s en berekenden hoeveel budget er nodig is voor bijkomende infrastructuur zoals extra riolen en buffers:

  1. Zonder betonstop: als we Vlaanderen aan het huidige tempo blijven volbouwen en verharden, moeten we 3,4 miljard euro investeren om overstromingen tegen te gaan. De kosten voor particuliere hemelwaterputten zijn hier niet bijgeteld.
  2. Met betonstop: als we tegen 2040 geen nieuwe ruimte meer verharden, dan daalt de kost tot 1,6 miljard euro en besparen we 1,8 miljard euro.
  3. Compromis: in een scenario tussen zo verder doen en de betonstop hebben we 2,2 miljard euro nodig voor deze investeringen.

Zo denkt de Vlaming

De Vlaming is niet klaar voor de betonstop in 2040. Zo blijkt uit een enquête van Livios en HLN. 78% van de ondervraagden ziet een vrijstaande woning als ideaal en 55% wil het liefst landelijk of in een landelijk gelegen wijk wonen. 

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/betonstop-onvermijdbaar-bijkomende-verharding-leidt-rechtstreeks-tot-meer-rioleringsoverstromingen/