livios logo

Confederatie Bouw: "Belgische woningen zijn te groot, schaalverkleining is de boodschap"

"Aannemers hebben nood aan nieuwe bewustmakingscampagnes, opleidingen en informatieverstrekking over duurzaam bouwen", weet Robert de Mûelenaere.

Foto Robert de Muelenaere
  

Samen met Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, kijkt Livios in vijf vragen vooruit naar wat de bouwsector in de nabije toekomst in petto heeft. "Een typische eigenschap van Belgische woningen is dat zij vrij groot zijn. Schaalverkleining biedt zeker mogelijkheden, maar dat vereist natuurlijk een mentaliteitsverandering."

1. Tegen 2020 moeten bijna alle nieuwe gebouwen energieneutraal zijn. In welke mate is de bouwsector hier klaar voor?

Robert de Mûelenaere: "De bouwsector moet in toenemende mate rekening houden met aspecten van duurzaam bouwen. 69% van de aannemers zegt vandaag dat ze bezig zijn met duurzaam bouwen. Toch zeggen zij dat er nood is aan nieuwe bewustmakingscampagnes, opleidingen en informatieverstrekking. De Confederatie doet zelf inspanningen om de sector te sensibiliseren, maar vraagt ook dat financiële en fiscale stimuli minstens behouden blijven en liefst zelfs verhoogd en uitgebreid worden om de doorbraak van duurzaam bouwen mogelijk te maken."

Groene jobs

2. Met welke maatregelen probeert u met uw beleid deze doelstellingen nu al te halen?

Robert de Mûelenaere: "De Confederatie Bouw promoot de verschillende aspecten van duurzaam bouwen bij haar leden via infosessies, workshops en specifieke vakopleidingen. De Confederatie bundelt alle kennis over bouwzaken en vertaalt die in begrijpelijke en toegankelijke taal voor de aannemer. Het jaarlijkse BouwForum fungeert als ontmoetingsplaats bij uitstek om de bakens uit te zetten voor de toekomst. Het thema van 2011 'Groene jobs, toekomst verzekerd' spreekt daarbij boekdelen. Dit thema situeert zich in het verlengde van de besprekingen en conclusies van het BouwForum dat de Confederatie reeds in 2008 rond het thema 'Duurzaam bouwen' organiseerde."

3. Het is voor jongeren en andere sociale doelgroepen zo goed als onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Hoe ziet u dit verder evolueren als we kijken naar de steeds strenger wordende energienormen?

"Strengere energienormen moet je zien als een investering naar de toekomst toe. Bij de toekenning van een krediet zou de bank daar ook rekening mee moeten houden."

Foto ISOVER
  

Robert de Mûelenaere: 'In vergelijking met onze buurlanden hebben wij in België altijd ruim en goedkoop gewoond. De prijzen zijn de laatste jaren fors gestegen, maar tegelijkertijd zijn de financieringsvoorwaarden (daling van de hypothecaire rente) ook een stuk beter geworden. Strengere energienormen moet je zien als een investering naar de toekomst toe. Bij de toekenning van een krediet zou de bank daar ook rekening mee moeten houden. Overigens is het ook zo dat het steunbeleid van de overheid, onder andere op het vlak van de fiscale aftrek, meer dan onontbeerlijk zal blijven in de komende jaren. Een typische eigenschap van Belgische woningen is dat zij vrij groot zijn. Schaalverkleining biedt zeker mogelijkheden, maar dat vereist natuurlijk een mentaliteitsverandering."

Uitbreiding btw-maatregel sloop-heropbouw

4. Wie een oude woning renoveert, kan genieten van een verlaagd btw-tarief van 6 %. Dit maakt het interessanter om te investeren in een oude woning. Is dit geen scheve situatie? Hierdoor krijg je een woning van inferieure kwaliteit die je amper up-to-date kan maken door de steeds strengere energienormen. Bovendien zitten deze kopers in 2020 nog met een huizenhoge hypotheeklast, terwijl de waarde van hun woning erg laag zal zijn door de dan van kracht zijnde energienorm.

Robert de Mûelenaere: "Het is onjuist dat een verlaagd btw-tarief op renovatie het kopen van een oude woning per definitie interessanter maakt. Het is wel zo dat je dan bij aankoop toch vaak goedkoper woont, maar niet in een woning die de vergelijking met nieuwbouw kan doorstaan. Door te renoveren kan je de prestaties van een oud huis opgetrekken – daar bestaan ook subsidies voor - maar soms is het niet mogelijk om dezelfde resultaten te halen als bij nieuwbouw.

"De Confederatie pleit voor een uitbreiding van het verlaagd btw-tarief op sloop-heropbouw voor het hele land."


  

Daarom is de Confederatie ook voorstander van een verlaagde btw van 6 % op sloop-heropbouw van een bestaande woning. Op haar verzoek werd dat regime ingevoerd voor 32 stadsgebieden en zelfs uitgebreid tot het hele land als crisismaatregel. Spijtig genoeg werd dat laatste recent weer teruggeschroefd. De Confederatie pleit ervoor dat deze maatregel terug tot het hele grondgebied wordt uitgebreid en dat het ook zou gelden in geval van verkoop na heropbouw. Een bestaande woning zal in 2020 nog steeds haar waarde hebben. Bestaande gebouwen zullen nog altijd worden verkocht. Uiteraard zal er een prijsverschil met een nieuwe woning zijn, wanneer de energieprestatie van de woningen sterk uiteen liggen. Dit is een goede reden om bij renovaties aandacht te besteden aan de energieprestatie van een woning."

5. Wat zetten jullie in the picture of waar leggen jullie de nadruk op tijdens Batibouw?

Robert de Mûelenaere: "Jaarlijks organiseert de Confederatie Bouw het BouwForum op de openingsdag van Batibouw. Het BouwForum speelt in op de actuele thema’s en werpt een blik op de concrete uitdagingen die de toekomst voor de bouw in petto heeft. In 2011 is het thema de impact van de 'vergroening' van de maatschappij en de economie op de bouw en de bouwberoepen."

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/confederatie-bouw-belgische-woningen-zijn-te-groot-schaalverkleining-is-de-boodschap/