livios logo

Confederatie Bouw doet 5 voorstellen om woningen energiezuiniger te maken

De Europese Commissie gaf België onlangs een slecht rapport voor zijn klimaat- en energieplan. Tegen 2030 moeten we 40% minder CO2 uitstoten. Aan het huidige tempo halen we tegen die termijn een vermindering van 13%. Onze woningen zijn verantwoordelijk voor 40% van alle CO2-uitstoot. Daarom doet de Confederatie Bouw vijf concrete voorstellen aan de nieuwe regering om woningen milieuvriendelijker te maken.

1. Verlaag de btw voor sloop en heropbouw tot 6%

Maar liefst 75% van de woningen in ons land zijn gebouwd voor 1985, toen er van energienormen nog geen sprake was. Die gebouwen zijn zo slecht qua energieprestaties dat het loont om ze meteen te slopen en weer op te bouwen. Tegen 2050 moet elk huis in ons land een energiescore A+, A of B halen. Op dit moment heeft de gemiddelde woning een energiescore D of E.

In 32 stedelijke centra in België is de btw op sloop en heropbouw 6%, maar in de rest van het land geldt nog steeds een tarief van 21%. De Confederatie Bouw stelt voor om de btw in heel het land te verlagen tot 6%, en dat btw-tarief uit te breiden naar de verkoop van woningen die na sloop worden heropgebouwd. Dit voorstel krijgt heel wat bijval. Een groep van 150 projectontwikkelaars en investeerders ondertekende een open brief aan de regering om deze maatregel voor te stellen.

Veel gebouwen zijn zo slecht qua energieprestaties dat het loont om ze meteen te slopen en weer op te bouwen.

Foto Getty Images
  

Wie een hypothecaire lening neemt, spendeert het krediet vaak volledig aan de aankoop van de woning. Daardoor is er geen geld over om te renoveren.

Foto Getty Images
  

2. Promoot energetische renovaties als rendabele belegging

De hypotheekrente ligt lager dan ooit. Dat betekent dat je momenteel een historisch lage rente betaalt op een lening, maar ook dat de intrest op spaarboekjes verwaarloosbaar is. Wie wil investeren, zoekt andere manieren om zijn spaargeld te laten renderen. De overheid moet die investeerders aanzetten om in renovaties te beleggen. Energetische renovaties hebben een heel korte terugverdientijd. Wie genoeg financiële middelen heeft, of de capaciteit om een lening aan te gaan, moet aangezet worden om dat geld te investeren in een renovatie.

3. Maak leningen voor een renovatie goedkoper en gemakkelijker

Wie een hypothecaire lening neemt, spendeert het krediet vaak volledig aan de aankoop van de woning. Daardoor is er geen geld over om te renoveren. Om de ontleningscapaciteit te verhogen, moet er een ‘groene rentevoet’ komen op energieleningen. Daarnaast moeten we de meerwaarde van een gerenoveerde woning in rekening brengen bij de terugbetalingscapaciteit. Op die manier kan je een grotere lening krijgen, omdat al rekening wordt gehouden met de besparing die een renovatie oplevert in de toekomst. Het moet ook mogelijk zijn voor ‘derde betalers’ om in een renovatie te investeren, bijvoorbeeld bij co-eigendom of verhuur.

4. Garandeer de opbrengst van energetische renovaties

Ben je van plan om een woning te renoveren? Dan moet je er rekening mee houden dat het kadastraal inkomen van je woning verhoogt. Dat ontmoedigt verbouwers om de waarde van hun woning te verhogen met een renovatie. De overheid moet dus garanderen dat het KI ongewijzigd blijft. Daarnaast moet er een tool komen die berekent hoeveel een renovatie je kost én opbrengt. Zo hebben verbouwers en banken een zekerheid dat de renovatie een veilige en goede investering is.

5. Stimuleer investeringen die niet rendabel zijn

Alle vorige maatregelen zijn van toepassing op investeringen waarvan De Confederatie weet dat ze winstgevend zijn. Er zijn echter een aantal renovaties die geen geld opbrengen, maar de woning wel milieuvriendelijker maken. De overheid moet samenwerken met de regio’s om ook die investeringen mogelijk te maken. Dat kan door wettelijke verplichtingen, maar ook met subsidies en premies.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/confederatie-bouw-doet-5-voorstellen-om-woningen-energiezuiniger-te-maken/