livios logo

Coupe advocaat: De tienjarige aansprakelijkheid reikt verder dan de woning alleen

terras

Foto Marlux
  

In een arrest van het Hof van Beroep in Luik (25/06/96) toont advocatenkantoor Dehaese & Dehaese aan dat de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer verder kan reiken dan de woning alleen.

Het feitenrelaas

Een aannemer werd gevraagd een terras met tegels in Jura-steen aan te leggen voor de som van 260.000 frank, exclusief B.T.W. Toen het in de winter enkele dagen vroor, barstten de tegels van het nieuwe terras en kwamen ze los te liggen. De bouwheer daagde de aannemer voor de rechter op grond van het artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, dat aannemers en architecten gedurende tien jaren aansprakelijk stelt voor het tenietgaan van hun “grote werken” door gebreken in de bouw. De aannemer was van oordeel dat het aanleggen van een terras geen “groot werk” was en zijn tienjarige aansprakelijkheid om deze reden niet in het gedrang was.

De uitspraak van het Hof

Om te beoordelen of een bouwopdracht - bijvoorbeeld een garage of een terras - een “groot werk” is, mag men, volgens het Hof van Beroep, het toekomstige bouwwerk niet vergelijken met het hoofdgebouw - het huis - waarbij het nieuwe terras of de nieuwe garage gevoegd wordt. Men moet naar het nieuw op te richten bouwwerk op zich kijken om te beoordelen of er sprake is van een groot werk en de aanleg van een terras van enige omvang is een groot werk.

Ten tweede had de in terrasaanleg gespecialiseerde aannemer zich volgens het Hof van Beroep deugdelijk moeten laten inlichten over de plaatsing van de tegels: hij had moeten weten dat het reeds jaren vaststond dat tegels in Jura-steen zeer moeilijk in gebruik waren.

Ten derde maakte het Hof ook nog een opmerking over de raadgevingsplicht die de aannemer ten opzichte van zijn klanten heeft. De aannemer had de opdrachtgevers, die zich niet hadden laten bijstaan door een architect en hiertoe trouwens ook niet verplicht waren, moeten bijstaan met raad en daad toen zij voor deze tegels kozen en hen op de hoogte moeten brengen van de eigenaardigheden van de door hen gekozen tegels uit Jura-steen.

Gouden raad

De meeste mensen zijn bij de bouw van hun nieuwe woning op de hoogte van het feit dat zowel aannemer als architect tien jaar aansprakelijk zijn voor eventuele bouwgebreken. Vaak gebeurt het echter dat mensen eerst hun huis laten oprichten en later, wanneer er weer wat meer financiële ademruimte is, beslissen tot de aanleg van een terras of de bouw van een extra garage.

Indien er zich aan latere bouwwerken, zoals een terras of garage, gebreken manifesteren, kan U zich, net zoals dat het geval is met uw huis, toch nog beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid die rust op de schouders van uw aannemer.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/coupe-advocaat-de-tienjarige-aansprakelijkheid-reikt-verder-dan-de-woning-alleen/