livios logo

Doemscenario’s over volgebouwd Vlaanderen doorprikt

De Vlaamse overheid bracht onlangs een tweede rapport uit over het ‘Landgebruik en ruimtebeslag in Vlaanderen’. Op basis van dat rapport berichtten verschillende media dat de woningbouw ervoor zorgt dat de open ruimte in Vlaanderen drastisch afneemt. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) nuanceert die berichtgeving.

Volgebouwd Vlaanderen

De huidige bebouwing leidt tot een ruimtebeslag van 0 ha/dag tegen 2050. De doelstelling van het BRV is om dat tegen 2040 te realiseren.

Foto Vlaamse Confederatie Bouw
  

De betonstop, die ondertussen naar de volgende regering is doorgeschoven, moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 geen nieuwe ruimte meer bebouwt. Dat kadert in het algemene plan van de regering om de ruimte optimaal te benutten: het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). De besteding van de ruimte ligt al 25 jaar vast. Aan het huidige tempo en zonder het BRV halen we die betonstop tegen 2050, een aanbeveling van Europa.

Bijkomend ruimtebeslag daalt

Slechts 3% van Vlaanderen is verhard door woningen en flats. Bron: Rura 2018

Foto Vlaamse Confederatie Bouw
  

Hoewel de bevolking in Vlaanderen is toegenomen, is de voorziene woonoppervlakte de laatste jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven. Tussen 2013 en 2016 is het ruimtebeslag in Vlaanderen met 0,5% toegenomen, waardoor dit nu 33% bedraagt. Uit het rapport blijkt dat 68% van de nieuwe woningen en flats op bestaande sites zijn gebouwd, een positieve evolutie. Bovendien zijn flats tegen 2022 het voornaamste woningtype

Ruimtebeslag is een ruim begrip dat niet alleen gebouwen en wegen omvat. Ook tuinen, parken, sportterreinen en zelfs paardenweiden horen daarbij. Ook verharding is een onderdeel van het rapport. In Vlaanderen is 14% van de ruimte verhard, maar woningen en flats verharden slechts 3% van onze regio. De VCB wijst daarom op de eenzijdige en gebrekkige berichtgeving over het BRV, en pleit voor de nodige nuance.

Betaalbaar wonen in het gedrang

“Men blijft aangeven dat Vlaanderen bijna volgebouwd is, met wonen als grote boosdoener. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat dat niet klopt,” zegt Marc Dillen van de VCB. “De foute prognoses die nu gemaakt worden, leiden tot foute beleidsbeslissingen en maatregelen die wonen onnodig onbetaalbaar maken. Een goed beleid kan maar gevoerd worden op basis van correcte info.”

De betonstop forceren tegen 2040 is een symbooldossier geworden in het Vlaams ruimtebeleid. Dat zorgt volgens de VCB enkel voor schaarste op de woonmarkt, zonder valabele en tijdige alternatieven in de woonkernen. Daarom pleit de confederatie voor investeringen in leefbare en vooral betaalbare woonkernen.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/doemscenarios-over-volgebouwd-vlaanderen-doorprikt/