livios logo

Geen verlaagd btw-tarief voor geweigerde bouwaanvraag


  

Wie voor 1 april een bouwaanvraag indiende, kon rekenen op een verlaagd btw-tarief op een schijf van 50.000 euro, goed voor 7.500 euro. Helaas geldt dit niet voor wie zijn bouwaanvraag tijdig, maar niet correct inleverde. Hun bouwproject wordt dus 7.500 euro duurder.

Het verlaagde btw-tarief van 6 % in plaats van 21 % werd in 2009 ingevoerd om de financiële crisis te counteren. De maatregel liep af op 1 april van dit jaar. Bouwers dienden tot deze datum dan ook massaal hun aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning in. Uit een parlementaire vraag blijkt dat wie deze foutief indiende en de herwerkte versie niet tijdig af kreeg niet kan rekenen op het verlaagde tarief.

Onvolledig

“Wanneer een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning onvolledig en/of onontvankelijk wordt bevonden en een nieuwe aanvraag moet worden ingediend, kan voor de toepassing van hetgeen voorafgaat geen rekening worden gehouden met de datum van indiening van de eerste geweigerde aanvraag,” aldus het antwoord. Een serieuze streep door de rekening van veel bouwers. Dit vormt ongetwijfeld ook vele disputen tussen de bouwheer en zijn architect.

Details

Volgens FOD Financiën doe je best nog een poging als je een bouwaanvraag ingediend hebt die volledig en ontvankelijk was, maar toch geen goedkeuring kreeg. "Als het om details gaat, kom je mogelijk wel nog in aanmerking. Veel hangt af van hoe alles wordt geïnterpreteerd. Maar wie nog snel zijn dossier onvolledig ingediend heeft uit schrik omdat hij anders de datum van 1 april niet haalde, mag sowieso het verlaagde tarief vergeten."

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/geen-verlaagd-btw-tarief-voor-geweigerde-bouwaanvraag/