livios logo

Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

EPB, EPC, het S-peil, … Bouwen lijkt wel over een eigen alfabet te beschikken. Geraak je niet wijs uit al die moeilijke termen? Geen paniek! Wij helpen je door enkele begrippen uit te leggen in mensentaal.

BEN-woning

Een BEN-woning is goed geïsoleerd en heeft weinig energie nodig. Die energie haalt de woning uit hernieuwbare bronnen.

Foto Sibomat NV
  

BEN betekent Bijna-EnergieNeutraal. Een BEN-woning is goed geïsoleerd en heeft weinig energie nodig. Die energie haalt de woning uit hernieuwbare bronnen. Een BEN-woning moet in Vlaanderen voldoen aan zes voorwaarden.

  • Energieprestatieniveau: E30 of lager
  • S-peil: S31 of lager
  • Maximale isolatiewaardes van de constructiedelen (Umax)
  • Opletten voor oververhitting
  • Voldoen aan ventilatie-eisen
  • Voorzien in een minimum aandeel hernieuwbare energie

BENOvatie

Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de warmtepomp.

Foto Remeha
  

Een BENOvatie is een renovatie volgens de Vlaamse normen voor 2050. Hierbij heb je twee mogelijkheden: ofwel zorg je ervoor dat elk onderdeel van de gebouwschil (dak, muren, ramen, vloeren, …) van je woning een welbepaalde isolatiewaarde of U-waarde niet overschrijdt én verwarm je met een energiezuinige installatie of laat je je woning aansluiten op een warmtenet; ofwel heeft je woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 óf een energiescore van 100 kWh/m². BENOveren is dus niet hetzelfde als BEN bouwen.

COP

Een passiefhuis benut zo veel mogelijk gratis energie uit de omgeving door een doordachte oriëntatie en het strategisch plaatsen van raampartijen.

Foto Belisol ramen en deuren
  

Het theoretische rendement van een warmtepomp wordt aangeduid met de COP (prestatiecoëfficiënt). Dit is de verhouding tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de warmtepomp. Een COP van minstens 4 is ideaal. Dat betekent dat de warmtepomp voor 1 kWh elektriciteit 4 kWh warmte produceert.

EPB

Hoe energie-efficiënter je bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren...), hoe lager en hoe beter je S-peil.

Foto Porotherm
  

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te (ver)bouwen is ingediend, moeten op energetisch gebied en op vlak van binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen. Die eisen worden de EPB-eisen genoemd en zijn ingevoerd door de Europese Unie om het energieverbruik per huishouden te drukken. De EPB-eisen worden steeds strenger, wat betekent dat woningen steeds energiezuiniger zullen worden en minder gaan uitstoten.

E-peil

Het E-peil drukt de globale energieprestatie uit van je woning. Dit getal geeft een inzicht in het energieverbruik van je woning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, de productie van sanitair warm water, elektriciteit, …

Ingrijpende energetische renovatie

Een ingrijpende energetische renovatie is een verbouwing met een functiewijziging van het beschermd volume (dat is het gedeelte dat je verwarmt) van je woning van meer dan 800 m³, of een renovatie waarbij je je verwarmingsinstallatie vervangt en minstens 75 procent van de buitenschil isoleert. In dat geval mag het E-peil maximum E90 bedragen.

Lage-energiewoning

In een lage-energiewoning zijn alle voorhanden zijnde maatregelen getroffen om het energieverbruik tot een uitstekend niveau te beperken. Een lage-energiewoning heeft een E-peil lager dan 40 en een K-peil niet hoger dan 25. Het verbruik voor de verwarming en koeling ligt voor een lage-energiewoning rond de 30 kWh/m² vloeroppervlakte op jaarbasis.

Nulenergiewoning

Een nulenergiewoning voldoet aan dezelfde voorwaarden als een passiefhuis, met dat verschil dat de nog resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig gecompenseerd wordt door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Passiefhuis

Een passiefhuis is rechtstreeks gelinkt aan een welbepaalde constructiestandaard. Het is een woning met een permanent goed binnenklimaat, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Zowel ’s winters als ’s zomers. Vandaar de naam passiefhuis, omdat je zo’n woning niet meer actief moet verwarmen. Een passiefhuis benut zo veel mogelijk gratis energie uit de omgeving door een doordachte oriëntatie en indeling van de woning en het strategisch plaatsen van raampartijen. Belangrijk zijn een goede isolatie van muren, vloeren en dak en het gebruik van driedubbele beglazing en speciaal raamwerk. De K-waarde van een passiefhuis bedraagt 15. Het E-peil ligt rond de 30.

S-peil

Sinds 2018 is er in Vlaanderen niet langer sprake van het K-peil als eis voor particuliere woningen. Als bouwheer moet je vooral rekening houden met het S-peil of schilpeil. De regel: hoe energie-efficiënter je bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren...), hoe lager en hoe beter je S-peil. In 2018 moesten nieuwbouwwoningen een S-peil van 31 halen. In 2020 is dat S28.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/het-bouw-abc-ben-jij-nog-mee/