livios logo

Stap 4: Bouwvergunning aanvragen

Wanneer je bouwplannen definitief zijn, maakt je architect de bouwaanvraag op. Hij stelt het dossier samen en dient het in bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar je gaat bouwen. Let op: de datum van indienen is ook bepalend voor de EPB-eisen waaraan je moet voldoen.

Let op: de datum van indienen van je bouwaanvraag is ook bepalend voor de EPB-eisen waaraan je moet voldoen.

Foto VEA
  

Eens de bouwaanvraag de deur uit is, moet je gemeente binnen de dertig dagen beslissen of je dossier volledig en ontvankelijk is. Is dat het geval, dan moet je maximum 75 dagen geduld hebben tot de beslissing valt bij het College van Burgemeester en Schepenen.


  

Waaruit bestaat je bouwaanvraag?

  • Grondplan
  • Situerings-, omgevings- en inplantingsplan
  • Geveltekeningen
  • Foto’s van het terrein
  • Isolatieberekeningen
  • Bouwaanvraagformulieren

Wanneer krijg je antwoord?

Eens de bouwaanvraag de deur uit is, moet je gemeente binnen de dertig dagen beslissen of je dossier volledig en ontvankelijk is. Is dat het geval, dan moet je maximum 75 dagen geduld hebben tot de beslissing valt bij het College van Burgemeester en Schepenen. In tussentijd plaats je een eerste gele aanplakking op je bouwgrond en kunnen er bezwaren ingediend worden.

Meestal rondt de architect op dit moment ook het uitvoeringsdossier af, zodat je in tussentijd al offertes kan opvragen bij verschillende ruwbouwaannemers. Zo win je wat tijd. Veel aannemers staan namelijk maanden of zelfs (meer dan) een jaar lang volgeboekt. Hou hier rekening mee.

Waaruit bestaat het uitvoeringsdossier?

  • Uitvoeringsplannen
  • Lastenboek of bestek: dit bevat een administratief gedeelte (prijs, uitvoeringstermijn, boeteclausules,…) en een technisch gedeelte (richtlijnen voor de uitvoering).
  • Meetstaat: dit is een gedetailleerde beschrijving van de hoeveelheid benodigde materialen, meestal tot en met de chapewerken.

Bezwaren?

Is je bouwvergunning goedgekeurd? Dan brengt het College van Burgemeester en Schepenen je via aangetekende brief op de hoogte. De bekendmaking moet je binnen de tien dagen na ontvangst zichtbaar op je bouwgrond plaatsen, en dat 35 dagen lang. Gaat er niemand in beroep tijdens deze periode, dan wordt je bouwvergunning als definitief beschouwd en kan je aan de slag.

Je vergunning vervalt als je niet begint te bouwen binnen de twee jaar, als de constructie binnen de drie jaar niet wind- en waterdicht is of als de werken gedurende twee jaar onderbroken worden.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/stap-4-bouwvergunning-aanvragen/