livios logo

Verschil duurzaam en bio-ecologisch bouwen?

Wanneer is iets duurzaam en wanneer is het ecologisch? Het is niet eenvoudig om hierop een eenduidig antwoord te geven. Je kan het immers niet wiskundig afmeten. Toch zijn de grote lijnen duidelijk te omschrijven.

Bij bio-ecologisch bouwen staan het milieu en de menselijke gezondheid centraal.

Foto Peter Vos / PUUR Bouwen
  

 

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen in de volksmond focust op de levensduur van een materiaal. Dit wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor het milieu, maar als technologische materialen het beter doen qua levensduur is dat criteria doorslaggevend. Materialen met een langere levensduur hebben echter indirect ook een lagere impact op het milieu.

Bio-ecologisch bouwen

Bij bio-ecologisch bouwen staan, zoals de naam doet vermoeden, het milieu en de menselijke gezondheid centraal. En meer bepaald deze vier kernwaarden: ruimte, energie, materialen en water. Bio-ecologisch bouwen gaat verder dan enkel materiaalgebruik. Er is ook grote aandacht voor de impact van het gebouw op de natuurlijke omgeving en de leefbaarheid in huis. Doel is een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond huis in een gezonde leefomgeving.

Bio-ecologisch bouwen past helemaal in de filosofie van de ‘bio-based economy’, waarin we:

  • stelselmatig fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energiebronnen, de zgn. ‘groene energie’
  • fossiele grondstoffen vervangen door land- en bosbouwgrondstoffen, de zogenaamde ‘teeltbare grondstoffen’
  • rationeel omgaan met minerale delfstoffen.

Klassieke bouwmethode

Praktijk- en prijsgericht zijn hier de codewoorden op vlak van ontwerp, bouwtechniek en materialen. De impact op het milieu moet het hier meestal tegen afleggen. Probleem is dat dit niet altijd in een zo gezond mogelijke leefomgeving voor de bewoners resulteert.

Cradle-to-cradle

Cradle-to-cradle is geen manier van bouwen, maar wel een term die meer en meer opduikt als het over milieuverantwoord bouwen gaat. Belangrijk hier is het materiaalgebruik of beter het hergebruiken ervan. Cradle-to-cradle staat voor afval als grondstof. Dit is niet alleen van toepassing op natuurlijke materialen zoals hierboven, maar ook op technologische waarin al dan niet chemische producten in verwerkt zitten. Natuurlijke en andere materialen worden hier door elkaar gebruikt. Grote voorwaarde is dat ze na gebruik of sloop terug in de kringloop opgenomen kunnen worden. Van een restproduct is er geen sprake.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/verschil-duurzaam-en-bio-ecologisch-bouwen/