livios logo

Wat is de concrete inhoud van een postinterventiedossier (PID) voor een appartement?

Vraag

Wat is de concrete inhoud van een postinterventiedossier (PID) voor een appartement? Wat is een typische volledige inhoudstabel voor het privatieve deel? En wat bevat het PID gemene delen, generieke volledige checklist?

Antwoord

Wij legden jouw vraag voor aan architect/veiligheidscoördinator Kristina Elsen: "Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid bij het uitvoeren van eventuele latere werkzaamheden aan het bouwwerk, bijvoorbeeld, onderhoudswerken of verbouwingen. In die zin is het PID vergelijkbaar met een gebruiksaanwijzing."

"Als een gebouw, of een deel ervan, van eigenaar verandert, overhandigt de vorige eigenaar het PID aan de nieuwe eigenaar. Deze overhandiging wordt opgetekend in de akte die de overdracht van het bouwwerk bevestigt."

"Voor bouwwerken in mede-eigendom, bijvoorbeeld appartementsgebouwen, kan dit tot complexe toestanden leiden als elke individuele eigenaar zich ermee bezig houdt."

"Het postinterventiedossier kan voor gedwongen mede-eigendom aan de syndicus toevertrouwd worden (bijvoorbeeld in appartementsgebouwen). Het toevertrouwen van het PID aan de syndicus maakt in deze gevallen heel wat taken die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het bouwwerk eenvoudiger en duidelijker. Het is de vereniging van de mede-eigenaars die uitdrukkelijk beslist om de taken en de verplichtingen in verband met het PID aan de syndicus toe te vertrouwen. Het PID ligt ter beschikking bij de syndicus en blijft ter inzage van alle mede-eigenaars."

"De veiligheidscoördinator kan de opdracht krijgen van de bouwheer voor gebouwen met gedwongen mede-eigendom om het PID op te splitsen in:

 • een gedeelte dat betrekking heeft op de delen van het bouwwerk die onder de gedwongen mede-eigendom vallen
 • een gedeelte dat betrekking heeft op de privatieve delen

"Omwille van het zelfbeschikkingsrecht van iedere eigenaar of huurder van een privatief deel, kan niet geëist worden dat het stuk van het PID dat betrekking heeft op dat privatief deel aan de syndicus wordt verstrekt."

"Elk stuk van het PID dat betrekking heeft op een privatief deel bevat de nodige inlichtingen behorend bij het appartement.  Concreet gaat het erom dat voor elk privatief deel geweten is, bijvoorbeeld, welke de dragende balken en muren zijn en waar de water-, gas-, elektriciteits- en afvoerleidingen zich in de muren bevinden."

Naar de praktijk vertaald betekent dit het volgende: de minimuminhoud van een PID voor een appartement:

 • een bouwplan appartement ( constructie as-builtplan)
 • lijst aannemers
 • technieken:

  - keuring elektriciteit met een draadschema van appartement

  - schema van de leidingen

  - indien aparte cv-installatie: de technische informatie en gebruiksaanwijzing

  - verluchting: technische gegevens en gebruiksaanwijzing

  - keuken: installatieopbouw en de technische informatie en gebruiksaanwijzing van de toestellen zoals dampkap. 

  - vloeren: type tegel

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/22527/wat-is-de-concrete-inhoud-van-een-postinterventiedossier-pid-voor-een-appartement/