livios logo

Aanvang van de werken in een bouwdossier

Vraag

In mijn bouwdossier bij de gemeente steekt een document "aanvang van de werken" ingediend door de aannemer. Ik heb meer dan mijn twijfels over de manier waarop dit document in het dossier werd opgenomen.

Kan je me laten weten aan welke voorwaarden het indienen van dit document moet voldoen?Moet dit per aangetekend schrijven? Is een aangetekende mail ook goed? Een gewone brief? Een gewone mail? Een mondeling verzoek aan een beambte om dit document op te nemen in het dossier?

Heb ik als eigenaar van de grond het recht om de databank van deze gegevens in te zien? Hoe kan je in de databank of in het systeem achterhalen wanneer en hoe het document 'aanvang van de werken' aan het dossier werd toegevoegd? Kan ik een verbetering aanvragen als dit document niet op de juiste manier werd ingediend?

Antwoord

Dit zijn heel wat specifieke vragen ineens. Je kan best bij de gemeente zelf eens navragen bij welke instantie je moet zijn voor een antwoord. 

Meer beantwoorde vragen over Bouwregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/35458/aanvang-van-de-werken-in-een-bouwdossier/