livios logo

Is overdekt terras volwaardig bouwvolume?

Vraag

In de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling staat: De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt minimaal 11m en maximaal 14m, met inbegrip van aanbouwen, zoals afdaken of veranda's.

Kan ik er dan van uitgaan dat een woning met bouwdiepte van 9m met daaraan een overdekt terras met een diepte van 2m aan deze voorwaarden voldoet? Op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente zorgt dit voor discussie omdat een overdekt terras volgens hun geen volwaardig bouwvolume is.

Antwoord

Onder bouwvolume verstaat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening het navolgende:

“het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld”. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde in een arrest van 13 maart 2018, als volgt:

“Niet enkel afgesloten constructies maken deel uit van het "bouwvolume" van een woning. Het bouwvolume van een woning wordt immers bepaald door het bouwvolume van het hoofdgebouw én het bouwvolume van de fysisch aansluitende aanhorigheden. Uit de definitie van "fysisch aansluitende aanhorigheid" in de zin van artikel 4.1.1, 2° VCRO volgt niet dat er sprake moet zijn van een afgesloten constructie. Een luifel die aansluit op een appartement, die langs de ene zijde steunt op stalen structuur en langs de andere zijde op een gemetselde muur, is een bouwtechnisch aansluitende aanhorigheid van het hoofdvolume. De omstandigheid dat de luifel niet bestand is tegen wind, regen of zon doet hieraan geen afbreuk”. 

Op basis van deze rechtspraak is een overdekt terras aldus te beschouwen als bouwvolume.

zie pag 3/6

Meer beantwoorde vragen over Bouwregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/35525/is-overdekt-terras-volwaardig-bouwvolume/