livios logo

overeenkomst scheidingsmuur op perceelgrens

Vraag

De bouwgrond achter onze woning is verkocht, een nieuwe woning is in aanbouw. De nieuwe buren vroegen toelating om een carport te bouwen langs onze scheidingsmuur die zich op de perceelgrens bevindt. Wij gaven deze toelating mits voorwaarden die netjes op papier gezet werden en ondertekend door beide partijen.

Eén van deze voorwaarden was dat de carport op een aanvaardbare afstand van onze scheidingsmuur moest staan. Andere voorwaarde was dat er geen enkele vorm van bevestiging aan de muur is toegestaan en ook niets tegen de muur mag gezet worden of gestapeld. Onze woning dateert van 1939 en staat niet op een betonnen plaat zoals een moderne woning, de fundering van de scheidingsmuur is de muur zelf.

M.a.w. ondergronds is de muur breder gemetseld om zodoende een fundering te vormen. Op een avond kom ik thuis en merk ik dat er op twee plaatsen, ongeveer 5 meter van elkaar ronde betonnen sokkels tegen onze scheidingsmuur zijn gestort. Ik deed navraag bij de arbeiders: zij hadden onze fundering vrijgegraven en beton gestort. Zodoende is er een verbinding ontstaan van het beton met onze fundering die eigenlijk deel uitmaakt van onze muur.

Deze sokkels zouden dienen om steunpalen op te plaatsen om de carport te ondersteunen. Wij vrezen dat de druk van het gewicht van de carport zou kunnen doorgegeven worden aan onze muur vermits het beton gehecht is aan onze fundering (het betreft hier een oude muur), met als gevolg een verzakking en barsten van onze muur. Onze buur komt de voorwaarden niet na van onze overeenkomst. Ik heb hem daarvoor in gebreke gesteld via e-mail en een aangetekend schrijven op 30 september en tevens gevraagd om deze toestand te regulariseren.

Wij zijn van mening dat hij ten eerste de afstand niet respecteert en dat er een verbinding (bevestiging) is gemaakt met onze muur niettegenstaande dit duidelijk in de overeenkomst verboden was. De buur reageert niet op onze vraag om de toestand te regulariseren. Hebben wij recht van spreken, en wat kunnen wij verder ondernemen vermits onze buur niet bereid is te praten?

Antwoord

Voor zover je op papier bepaalde afspraken maakte, lijken mij deze afdwingbaar. Je kan een oproeping in verzoening lanceren voor de Vrederechter. Heb je al eens aan burenbemiddeling gedacht? Hiervoor kan je terecht bij een erkend bemiddelaar; ook de lokale politiediensten hebben een werking van vrijwillige burenbemiddelaars opgezet. De resultaten strekken vaak tot genoegdoening.

Advocaten en Bemiddelaars Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/35569/overeenkomst-scheidingsmuur-op-perceelgrens/