livios logo

Buur dreigt werken stil te leggen: kan dit?

Vraag

Wij zijn sinds enkele weken aan het bouwen volgens onze verkavelingsvoorschriften in halfopen bebouwing. Nu onze werken gestart zijn en een goede 300 dagen na het afleveren van onze goedgekeurde en onbetwiste bouwvergunning, dreigt onze buur met het stil leggen van onze werken.

Doordat hij niet in de buurt van zijn grond woont, heeft hij niet tijdig kunnen reageren, is zijn verweer. Wij vallen onder verkavelingsvoorschriften die in 1975 werden openbaar gemaakt. Dus alle aanpalende grondeigenaars werden toen op de hoogte gesteld van de wettelijke voorschriften volgens welke er gebouwd dient te worden.

Hij roept ook WTCB-norm NBN S 01-400-1 in. Maar in jullie forum las ik dat deze norm als leidraad dient, maar geen enkele verplichte waarde heeft. Hij wil ook niet dat wij onze muur te paard zetten, maar dit werd ons wel zo vergund en hij heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke termijn om dit te betwisten.

Verder eist hij dan ook de ontkoppeling van de vloerplaat. Hierbij is het van belang te weten dat de buur geen enkele intentie heeft om de komende jaren zelf te gaan bouwen. Hij heeft geen bouwvergunning en kan dan ook niet een onmiddellijke schade of derving inroepen.

Mijn vraag concreet is dan ook de volgende: Kan onze buur eisen dat wij alles terug opbreken? Hij dreigt met een kortgeding en het stopzetten van de werken. Concreet, waaraan moeten wij voldoen om in orde te zijn?

Ik weet dat de EPB-eisen voldaan zijn, dus vraag ik mij af of er toch nog andere wettelijke bepalingen zijn die niet worden gecontroleerd bij het afleveren van een bouwvergunning.

Antwoord

Het krijgen van een omgevingsvergunning is een administratiefrechtelijke kwestie, waarbij nagegaan wordt of jouw bouwplannen voldoen aan de geldende voorschriften en aan een goede ruimtelijke ordening.

Burgerlijke rechten en belangen van de individuele buren behoren strikt genomen niet tot beoordelingsbevoegdheid van de vergunningsverlenende overheid.

Met andere woorden : een vergunning vormt geen vrijbrief om naderhand eigendomsrechten (muur te paard bouwen ...) of andere rechten van jouw naburig perceel te fnuiken. En of jouw buur nu zelf bouwplannen heeft of niet, het is NU aan deze eigenaar om eventueel in te grijpen met het oog op latere - wanneer ook - bebouwing.

Maar voor zover er in kort geding werken zouden worden stil gezegd, rest de vraag wat deze gebuur dan wel in rechte ten gronde zou wensen. Ik zie heil in de aanstelling van een bemiddelaar ... Je kan de "buur" vragen of hij hieraan wil mee werken. Ik denk dat beide beuren er baat bij hebben dat een goede verstandhouding heerst.

Advocaten en Bemiddelaars Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/35589/buur-dreigt-werken-stil-te-leggen-kan-dit/