livios logo

Buren bouwen tegen mijn zolder: moeten zij betalen?

Vraag

Mijn buren hebben tegen mijn zolder gebouwd alsook tegen de andere buur... Nu hoorde ik dat ze de andere buur hebben vergoed. Toen ik vroeg waarom ik niet werd vergoed voor het feit dat ze tegen mijn zolder hebben aangebouwd, antwoorde hij vrolijk: jouw muur hebben wij beter gemaakt, er waren gaten in waar we bijna door konden kijken. Dus ik betaal je niets. 

Is dit normaal? Dit is wel gebeurd in april 2015.

Antwoord

Uit jouw vraag blijkt dat de muur van jouw zolder ook gebruikt wordt door jouw buren. Vervolgens hebben jouw buren, zonder jouw toestemming, werkzaamheden aan deze muur verricht.  In dit geval is er sprake van bezitsaanmatiging/de gemeenmaking van jouw muur. Dit betekent dat de betrokken muur niet langer enkel jouw eigendom is, maar ook eigendom werd van jouw buur. Er is sprake van mede-eigendom. 

De gemeenmaking van een muur kan gebeuren door een gezamenlijk besluit van buren om een bestaande muur gemeen te maken. In bepaalde gevallen kan een muur ook verplicht gemeen worden. Hiervoor dienen enkele voorwaarden vervuld te zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van een muur (of andere materialen dan klassieke metselwerken). Ten tweede moet er sprake zijn van een bezitsaanmatiging. Ten derde moet de overnemer eigenaar zijn van dit aangrenzende stuk. Indien aan die voorwaarden is voldaan moet de overnemer de eigenaar van de muur vergoeden.  

De vergoeding die betaald zou moeten worden, is in principe gelijk aan de helft van de waarde van de grond waarop de muur is gebouwd, vermeerderd met de helft van de waarde van de muur of het gemeen gemaakte deel (volgens de prijzen op het moment van de overname). Wel wordt in vermindering voorzien voor de sleet/ouderdom van de muur. 

Een belangrijke kanttekening die gemaakt kan worden, is de plicht van beide eigenaars van de muur, om herstellingen te verrichten aan de gemene muur of de gemene muur weder op te bouwen. Dit lijkt echter niet het scenario te zijn dat zich hier voordoet. 

Je hebt dus recht op een vergoeding van jouw buren voor de gemeenmaking van deze muur. Indien jouw buur niet wenst in te gaan op een vrijwillige betaling kan er als eerste stap overgegaan worden tot het versturen van een gemotiveerde ingebrekestelling. Jouw raadsman kan jou hierbij uiteraard helpen.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/35594/buren-bouwen-tegen-mijn-zolder-moeten-zij-betalen/