livios logo

Gevolgen coronavirus: wij kunnen niet verhuizen

Vraag

De bouwheer liet ons weten dat de werken omwille van het coronavirus voor onbepaalde tijd stil liggen. Doch het huis waarin we momenteel wonen, dienen we te verlaten op 29 april volgens de notariële akte. Door de vertraging gaat ons nieuw appartement natuurlijk niet gereed zijn. Graag advies, we zijn ten einde raad... Kan er door de coronavirus situatie en het werkverlet een uitstel van verhuis verkregen worden wegens overmacht? 

Antwoord

Geen reden om je ten einde raad te voelen. Je kan immers een verzoekschrift neerleggen tot verlenging van de huur ter griffie van het Vredegerecht van je woonplaats. Art. 11 van de huurwet voorziet verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden.

Met buitengewone omstandigheden is bedoeld, die omstandigheden die gedurende een zekere periode, het vooruitzicht op een verhuis of het zoeken naar een woning bemoeilijken. Het moet gaan om dringende toestanden die niet te voorzien zijn of plots opduiken. Tevens moet het gaan om moeilijke toestanden die slechts door het tijdelijk behoud van de huurder in de woning kunnen verminderd worden.

De door jou beschreven omstandigheden lijken van toepassing. De huidige coronacrisis is zondermeer een buitengewone omstandigheid. De Vrederechter zal echter ook rekening moeten houden met de belangen van de verhuurder, zijn persoonlijke toestand en de nadelen die het behoud van de huurder in de woning voor hem kunnen meebrengen.

Kortom, het is een afweging van belangen waarbij het gezond verstand moet primeren. Let op, als huurder moet je ten laatste één maand voor het einde van de huurovereenkomst de aanvraag versturen aan de verhuurder.  Kijk dit na en verstuur een aangetekend schrijven aan de verhuurder waabij je om  een verlenging van de huur verzoekt. Je schetst de omstandigheden die daartoe aanleiding geven.

Je bent dus nog op tijd indien je deze week het aangetekend schrijven verstuurt naar de verhuurder. Je wacht zijn reactie vervolgens af. Er zijn twee opties: de verhuurder verklaart zich akkoord met de gevraagde verlenging ofwel verklaart hij zich niet akkoord.

In het eerste geval is het probleem opgelost en blijf je als huurder zitten, in het tweede geval zal je je moeten wenden tot de Vrederechter. Je legt een verzoekschrift neer ter griffie en je schetst de omstandigheden.

De Vrederechter kan de de verlening van de duurtijd van de huur vrij bepalen. De verlenging kan overigens meerdere malen herhaald worden indien de omstandigheden nieuwe buitengwonen omstandigheden uitmaken.

De huidige maatregelen ten gevolge van de coronacrisis maken het aldus moelijk, zelfs onmogelijk, om de markt af te schuimen naar een nieuwe woonst. Dit lijkt geen dringende en een noodzakelijke verplaatsing  zodat je je zondermeer kan beroepen op art. 11 van de huurwet.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/35899/gevolgen-coronavirus-wij-kunnen-niet-verhuizen/