livios logo

Een woning bouwen in staalskelet

Foto Livios
  

Voor industriële projecten is staalskeletbouw één van de meest gebruikte bouwmethodes. Het opent de weg naar een korte bouwtermijn, maakt grote overspanningen mogelijk en resulteert ook in een verregaande flexibiliteit. Ook voor woningen kunnen deze voordelen een belangrijke troef vormen. Vandaar dat metaalskeletbouw geleidelijk aan ook zijn intrede doet in de particuliere woningbouw. Vooral liefhebbers van een strakke, moderne woonstijl zullen in metaalskeletbouw een valabel alternatief vinden voor de traditionele bouwwijze.

Een metaalskeletbouwwoning kan je enigszins vergelijken met een houtskeletwoning, met dat verschil dat het skelet niet bestaat uit een houten regelwerk, maar wel uit een geprefabriceerde metalen skeletstructuur. De realisatie van een dergelijk metalen skelet bestaat enkel uit het verankeren van de stalen elementen aan elkaar en aan de vloerplaat. Dat kan gemakkelijk op enkele dagen tijd gebeuren.

Na de montage van het staalskelet worden daartegen de gevels en de binnenmuren opgetrokken. Vermits geen enkele muur een dragende functie vervult, beschik je na de montage van het metalen skelet over een open ruimte die je vrij kan invullen. Deze bouwwijze stelt je in staat om met grotere volumes en overspanningen te werken en leent zich bijvoorbeeld ook uitstekend voor vides. Vermits je muren kan verwijderen en bijbouwen zonder de stabiliteit in gedrang te brengen, kan je later gemakkelijk en zonder veel breekwerk aanpassingen doorvoeren aan het huis.

Afwerking van de gevel

Aan de buitenzijde kan je niet zien dat de woning gebouwd werd rond een metalen skelet. Voor de afwerking van de gevels kan je alle kanten uit. Je kan werken met een spouwmuur met daartussen isolatie. Meestal kiest men echter voor moderne, éénschalige varianten waarbij de gevelmuur aan de buitenzijde geïsoleerd wordt en dat daarop de uiteindelijke gevelbekleding bevestigd worden. Typisch voorbeeld daarvan is een gevelpleister, maar er zijn ook andere mogelijkheden: hout, Sidings, bardageplaten, steenstrips,? Wanneer je kiest voor cellenbeton, kan je eventueel bouwen zonder bijkomende isolatielaag hetgeen de bouwtermijn nog versnelt. Aan de binnenzijde worden de buitenmuren, net zoals in een traditionele woning, gepleisterd.

Binnenmuren

In de woning blijft het metalen skelet in principe zichtbaar. Je kan het echter ook omkasten en bepleisteren, maar dat heeft weinig zin als je voor dit type van architectuur kiest. Voor de indeling van de ruimtes heb je verschillende mogelijkheden. Je kan werken met traditionele massieve materialen zoals betonblokken, snelbouwstenen, cellenbeton, kalkzandsteen,? maar om in te spelen op de flexibiliteit van deze bouwwijze kan je ook opteren voor lichte scheidingswanden van bijvoorbeeld gipsplaten. Veel mensen hebben schrik om gipsplaten te gebruiken in een woning omwille van de geluidsoverdracht tussen de verschillende vertrekken. Met enkele gipsplaten is dat inderdaad een probleem maar met een constructie van twee gipsplaten met daartussen een laag van minerale wollen kan je een zeer degelijke akoestische isolatie tot stand brengen. Een mogelijk risico van metaalskeletbouw is het verhoogd risico op koudebruggen, maar dat kan altijd opgevangen worden door bepaalde architectonische ingrepen.

Prijs

De prijs mag geen doorslaggevend argument zijn om al dan niet voor deze bouwwijze te kiezen. Als je het echt gaat uitkienen kan je een woning laten bouwen die veel goedkoper is dan een traditioneel gebouwd huis. Je kan het echter zo duur maken als je wil, afhankelijk van de kwaliteit van de metalen constructie en zeker ook de afwerking. Door de band is de prijs vergelijkbaar met een traditionele woning. Het grootste probleem inzake metaalskeletbouw is dat er zeer weinig architecten en aannemers zijn die zich met het oog op de particuliere woning hier mee bezighouden. Er zijn natuurlijk wel architecten en aannemers die ervaring hebben met industriële projecten, maar een woning blijft toch altijd een geval apart. Er bestaan wel enkele bouwfirma's die zich op deze techniek hebben toegelegd, maar die zijn dun gezaaid.

12 dingen die je moet weten over bouwtechnieken


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwtechnieken/een-woning-bouwen-in-staalskelet/