livios logo

Metaal in constructie of isolatie dempt gsm-signaal

Ontwerpbureau arjaan de feyter

Foto Toon Grobet
  


  

Een doorgedreven isolatie is goed voor het milieu en je portefeuille, maar niet altijd voor je gsm-ontvangst. Vooral metaal in isolatiemateriaal, de constructie of in zonnewerende ramen is nefast. "Metaal dempt inderdaad gsm-signalen", zegt Patric Callens, adviseur bij BIPT.

Het komt meer en meer voor dat gsm’ers een te zwak signaal in huis ontvangen. Als ze zich naar het raam begeven, gaat het meestal wat beter. De boosdoener is veelal metaal. Je vindt het meer en meer terug als een film over bepaalde isolatiematerialen en in zonnewerende beglazing. Ook wie bouwt met metaalskeletbouw of heel dikke muren (bv. kelder) heeft, kan problemen ondervinden. "Metaal dempt inderdaad gsm-signalen", bevestigt Patric Callens van het BIPT, Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. "Je creëert als het ware een kooi van Faraday die de straling tegenhoudt. Als je dan ook nog eens in landelijk gebied woont waar de overdekking van het gsm-netwerk niet altijd voldoende is, kan de ontvangst moeilijk verlopen."

Oplossing

Een oplossing om de ontvangst te verbeteren, bestaat erin om het signaal van buiten naar binnen te halen. "Onder meer in de verkeerstunnels in Brussel is dit het geval voor de radio-ontvangst. In de tunnels plaats men een 'open coaxkabel' die de buiten de tunnels opgevangen signalen terug uitzendt. Idem voor treinen en wagens. Vroeger moesten carkits nog van een buitenantenne op de wagen voorzien worden om signalen goed te ontvangen. Door de betere signaaloverdekking en de betere ontvangstgevoeligheid van de gsm-toestellen, is dat niet meer het geval", weet Callens.

Repeater

Een oplossing ligt er in om een zogenaamde repeater te plaatsen. "Voor veel bedrijven plaatsen wij een repeater in opdracht van de provider, deze werkt dan ook alleen voor deze provider en er dient telkens een heel dossier opgemaakt te worden, die het signaal versterkt in de achterliggende bedrijfshal. Alleen voor particulieren is het een ander verhaal. Hier gaat de provider ons geen opdracht geven wegens kostprijs en dikwijls in families verschillende operatoren aanwezig zijn. Hier schakelt men dan ook dikwijls over naar de provider die wel ontvangst heeft. Er is geen wetgeving over omdat hier frequenties gekocht worden via licenties van zoveel jaren. De operatoren moeten natuurlijk wel verantwoording afleggen naar BIPT over hun plaats en zendvermogens. Eigenlijk zou jij de toelating moeten krijgen van de verschillende operatoren, maar dit is hopeloos omdat ze straks de vervuiling van hun netwerk niet kunnen inschatten. De prijs voor een basic repeater ligt rond de 700 euro", aldus Luc Achten, directeur van telecombedrijf Essec.

Dat de vork op een zeer complexe manier in de steel zit, bevestigt ook het BIPT. Particulieren mogen repeaters gebruiken op voorwaarde dat:

  • Zij RTTE-conform zijn (zie link onderaan)
  • De gebruiker de toestemming heeft van de betrokken gsm-operator om de repeater te installeren. De installatie en het gebruik vallen altijd onder de bevoegdheid van de gsm-operator die aansprakelijk blijft.
  • De juridische dienst van het BIPT heeft een tekst opgesteld over de juridische bezwaren van een repeater. Lees er hier alles over.

12 dingen die je moet weten over bouwtechnieken


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwtechnieken/metaal-in-constructie-of-isolatie-dempt-gsm-signaal/