livios logo

Mogelijkheid op verlaagd BTW-tarief nieuwe woningen

Foto YBH
  

Door de discussie met Polen van vorige week heeft de Europese Commissie nog eens duidelijk gesteld dat de lidstaten een verlaagd BTW-tarief mogen toepassen op nieuwbouw, renovatie en transformatie van woningen in het kader van een sociale politiek. Wat een sociale politiek precies inhoudt, heeft de Commissie niet omschreven. Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, vraagt de Belgische regering deze kans aan te grijpen.

De regering kan zo haar plannen voor een BTW-verlaging voor de nieuwbouw van woningen uit de ijskast halen. Bouwunie stelt voor een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor nieuwbouwwoningen die een bouwwaarde van 125.000 euro (exclusief BTW en grond) niet overschrijden, en voor afbraakwerken, om zo verloederde buurten op te waarderen en het bouwgrondenaanbod te verhogen.

De BTW is een belangrijk instrument in de strijd tegen het zwartwerk. Het verlaagde BTW-tarief voor renovatiewerken aan woningen vanaf 5 jaar oud (vroeger enkel op woningen vanaf 15 jaar oud) heeft duidelijk aangetoond dat het moeten betalen van 6% BTW in plaats van 21% heel wat gezinnen over de streep trekt om hun werken in het wit in plaats van in het zwart te laten uitvoeren. Bovendien worden de lagere BTW-inkomsten gecompenseerd door hogere officiële omzetten en witte arbeidsuren waardoor de overheid de initiële kosten van een BTW-verlaging terugverdient.

De Europese Commissie definieert het begrip "sociale politiek" niet. Iedere lidstaat kan dit dus op haar manier interpreteren. De Europese Commissie heeft ten andere Polen schriftelijk bevestigd dat een sociale politiek betrekking kan hebben op alle woningen met uitzondering van tweede verblijven en luxevilla’s.

Bouwunie vraagt de Belgische regering hierop in te spelen. Minister van Financiën Reynders heeft bij zijn aantreden in 1999 duidelijk verkondigd dat hij een BTW-verlaging voor nieuwbouw wenste in te voeren. Nu de Europese commissie nogmaals duidelijk de mogelijkheden heeft benadrukt, stelt Bouwunie voor dat België een BTW-tarief van 6% invoert voor nieuwbouwwoningen met een maximale bouwwaarde van 125.000 euro, exclusief bouwgrond en BTW. Om controle mogelijk te maken én fiscale fraude te bestrijden, zou de BTW-administratie de bouwwaarde vooraf moeten vastleggen, op basis van de plannen. De bouwer weet op voorhand hoeveel BTW hij moet betalen en heeft er geen baat meer bij om werken in het zwart te laten uitvoeren. De BTW zal immers sowieso verschuldigd zijn over de bouwwaarde van de woning.

Daarnaast pleit Bouwunie voor een verlaagd BTW-tarief voor afbraakwerken. De regering hecht terecht veel belang aan de kwaliteit van het woningenpark. Toch zijn afbraakwerken, gevolgd door heropbouw, momenteel onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Bouwunie stelt voor dat gedeeltelijke of gehele afbraakwerken, voorafgaand aan een gedeeltelijke of gehele heropbouw van een woning, zonder beperking kunnen genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6%. Hierdoor krijgt de heropbouw en de opwaardering van verloederde stads- of gemeentekernen een stevige ruggensteun. Daarnaast verhoogt de maatregel het aanbod van bouwgronden die bij wijze van spreken aan een voordelige prijs worden gerecycleerd.

Bron: Bouwunie

10 dingen die je moet weten over geld en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/geld-en-verzekeringen/mogelijkheid-op-verlaagd-btw-tarief-nieuwe-woningen/